fbHướng dẫn dùng plugin Autochartis cho metatrader | IFCM Việt Nam

Prerequisite Steps

Step 1

Lấy file cài đặt và tên đăng nhập cho sàn Metatrader từ broker của bạn.

Step 2

Cài đặt phần mèm MetaTrader

Step 3

Ấn nút cài đặt. Tiếp theo ấn nút Kết thúc

Login to Trade Account
Step 4

Đăng nhập vào tài khoản MetaTrader và làm các bước sau:

1) Khởi động Metatrader.

2) Ấn vào File trong menu, tiếp theo ấn vào "Login to Trade Account"

3) Điền login và mật khẩu đăng nhập.

Điền login và mật khẩu đăng nhập

4) Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập thành công, bằng cách kiểm tra trang thái tại góc bên dưới tay phải của phần mềm.


MT4 Xác nhận

MT4 Xác nhận

MT5 Xác nhận

MT5 Xác nhận

1. Cài đặt

được chọn ngôn
Bước 1

Trong cửa sổ đầu tiền bạn sẽ được chọn ngôn ngữ trongl lúc cài đặt.

Bước 2
Bước 2

Sau khi đọc xong điều khoản, chuong trình cài đặt sẽ hiển thị tất cả cài đặt MetaTrader cho phép trong danh sách. Đánh dấu phiên bản MT4 bạn muốn cài đặt plugin lên. Nếu Metatrader Không có trong danh sách thì ấn vào mục Khắc phục sự cố

Ấn nút cài đặt. Ấn nút kết thúc.
Bước 3

Ấn nút cài đặt. Ấn nút kết thúc.

Bước 4 (Chỉ áp dụng đối với Metatder 4)

1) Mở MetaTrader 5

2) Nhấn vào Tools (Công cụ) trong đề mục trên menu

3) Nhấn vào Options (Tùy chọn)

4) Nhấn vào thẻ Expert Advisors (Chuyên gia Tư vấn)

5) Đánh dấu vào hộp cạnh "Allow WebRequest for the listed URL: (Cho phép WebRequest cho URL được liệt kê:)"

6) Nhấn đúp vào "add new URL (bổ sung URL mới)" và dán hoặc gõ: https://mt5.autochartist.com

7) Ấn OK


Nhấn vào thẻ Expert Advisors
Step 5

Mở MetaTrader và thả Tiện ích Autochartist MetaTrader vào một đồ thị.

Đăng nhập
Bước 6 - A

Nếu bạn đang cài đặt Tiện ích Autochartist MetaTrader với tư cách là một Người Đăng ký Sử dụng Trực tiếp, hoặc nếu nhà môi giới của bạn sử dụng một quy trình đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu, cửa sổ đầu tiên sẽ yêu cầu tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn. Vui lòng tham vấn nhà môi giới của bạn để biết tên người dùng và mật khẩu (nếu họ yêu cầu thông tin này), hoặc nếu bạn là một người dùng Trực tiếp, hãy kiểm tra email mà bạn nhận được từ Autochartist có chứa tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhập thông tin chứng thực của bạn và nhấn Login (Đăng nhập).

Hãy nhập địa chỉ email
Bước 6 - B

Nếu bạn đang cài đặt Tiện ích Autochartist MetaTrader với tư cách là một người dùng môi giới, hãy nhập địa chỉ email của bạn và nhấn Save

2. Market Scanner - Hướng dẫn sử dụng

Once your advisor has been installed, you can (re)start your MetaTrader terminal, and it should be listed in the Navigation window, under the Expert Advisor tree-nodeSau khi chuyên gia tư vấn của bạn đã được cài đặt, bạn có thể khởi động (lại) bảng điều khiển MetaTrader của mình, và chuyên gia tư vấn này sẽ được liệt kê trong cửa sổ Điều hướng, dưới nút Chuyên gia Tư vấn..


Kéo Chuyên gia Tư vấn vào bất kỳ cửa sổ đồ thị nào..

Hướng dẫn sử dụngKéo Chuyên gia Tư vấn vào bất kỳ cửa sổ đồ thị nào

Một khi đã được kéo vào một đồ thị, chuyên gia tư vấn sẽ cố gắng kết nối đến các dịch vụ Autochartist để truy xuất dữ liệu. Khi thành công, đồ thị của bạn sẽ được hiển thị như ảnh dưới đây.


đồ thị của bạn sẽ được hiển thị như ảnh dưới đây.

Cửa sổ Chính của Chuyên gia Tư vấn

Cửa sổ Chính của Chuyên gia Tư vấn nằm ở góc dưới cùng bên trái. Cửa sổ này có một vài tính năng.

Chọn 65%

Tính năng đầu tiên là một danh sách thả xuống mà ở đó bạn có thể lựa chọn giá trị xác suất tối thiểu. Việc này sẽ lọc các xu hướng Autochartist để chỉ hiển thị những xu hướng có tổng xác suất tương ứng với giá trị được bạn lựa chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn 65%, nó sẽ chỉ truy xuất các xu hướng có tổng xác suất là 65% hoặc lớn hơn.

Nút cài đặt

Tính năng thứ hai là một nút cài đặt.

Thay đổi Tài khoản

Đăng ký nhận báo cáo. Tại đây, bạn có thể nhập một địa chỉ email, sau đó chọn báo cáo, phiên bạn muốn nhận báo cáo và ngôn ngữ để nhận nó.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận một email báo cáo mỗi ngày một lần cho các báo cáo cụ thể, các phiên và ngôn ngữ mà bạn đã chọn, về các xu hướng liên quan có thể được sử dụng để tăng cường chiến lược giao dịch của bạn. Bạn có thể đăng ký nhận nhiều báo cáo, cho nhiều phiên và trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Thay đổi Tài khoản. Ở đây bạn có thể chuyển giữa một tài khoản người dùng Môi giới hoặc một tài khoản người dùng Trực tiếp bằng cách cung cấp các thông tin chứng thực cần thiết.

Bộ lọc và thông tin

Tính năng thứ ba của cửa sổ Chuyên gia Tư vấn là một nút "Bộ lọc và thông tin".

Số xu hướng lịch sử

Khi bạn nhấn vào nút này, một cửa sổ mới sẽ được mở ra. Trong cửa sổ này, bạn có thể lựa chọn các loại xu hướng mà bạn muốn xem.

Số xu hướng lịch sử: Các xu hướng lịch sử sẽ được hiển thị trên đồ thị dưới dạng các đường xám. Điều này thể hiện một cái nhìn khái quát rất cơ bản về hướng chuyển động của công cụ, theo các xu hướng được Autochartist xác nhận trong quá khứ gần.

Nút web

Bạn cũng có thể nhấn vào nút web để hiển thị một cửa sổ được mở lên chứa 2 URL (mà khi được sao chép vào một trình duyệt) sẽ hiển thị tất cả Báo cáo Thống kê Hiệu quả cho nhà môi giới của bạn / MetaTrader, hoặc đăng nhập bạn vào ứng dụng web.

nút Xem

Các chức năng điều khiển khác trong cửa sổ Chuyên gia Tư vấn bao gồm nút để lật trang qua các xu hướng, cũng như một nút 'Xem' cạnh mỗi xu hướng.

Hướng

Khi nhấn vào một nút 'Xem' đồ thị sẽ chuyển sang công cụ và kỳ hạn của xu hướng đó, sau đó hiển thị xu hướng trên đồ thị cùng với bất kỳ xu hướng lịch sử nào.

Hiển thị tất cả các ký hiệu

Hộp kiểm có nhãn 'Hiển thị tất cả các ký hiệu' sẽ hiển thị tất cả các ký hiệu hoặc công cụ liên quan được Autochartist xác nhận cho nhà môi giới của bạn, dựa trên mục "Theo dõi Thị trường" trong bảng điều khiển của bạn.

Nếu hộp kiểm này được bỏ trống, Chuyên gia Tư vấn sẽ cố gắng truy xuất tất cả các xu hướng cho duy nhất ký hiệu của đồ thị trong tất cả các kỳ hạn.

Biến động của Autochartist

Ngoài ra, đồ thị này cũng hiển thị chỉ báo Biến động của Autochartist.

Chỉ báo này hiển thị phân tích thống kê về những biến động trong kỳ hạn 6 tháng cho công cụ cụ thể này trong khoảng thời gian cụ thể này. Chỉ báo biến động sẽ hiển thị biên độ dịch chuyển giá tối đa được tính trung bình cho 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày tiếp theo dựa trên kết quả phân tích thống kê cho 6 tháng trước.

Cửa sổ Chi tiết

Cửa sổ cuối cùng của Chuyên gia Tư vấn là cửa sổ Chi tiết. Trong cửa sổ này, các chi tiết về xu hướng sẽ được hiển thị (cường độ bứt phá, chất lượng, v.v...). Nếu xu hướng có xác suất tối thiểu là 60% hoặc cao hơn, chi tiết cụ thể của xác suất này sẽ được hiển thị ở đây.

Tất cả các cửa sổ Chuyên gia Tư vấn của Autochartist đều có thể được kéo đến một địa điểm khác, hoặc được thu nhỏ. Tất cả các cửa sổ ngoại trừ "Chi tiết Xu hướng" đều có thể được đóng. Một khi nút đóng của cửa sổ chính đã được nhấn, Chuyên gia Tư vấn sẽ tự được xóa khỏi cửa sổ đồ thị.

3. Phân tích thống kê

Biến Động Lớn

Biến Động Lớn

Các trường hợp được xác định là những biến động rất lớn trong thị trường có thể dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

Nến Liên Tiếp

Nến Liên Tiếp

Các trường hợp được xác định khi số lượng nến vượt mức đã đóng theo cùng một hướng - báo hiệu có khả năng xảy ra đảo chiều.

4. Công cụ Tính toán rủi ro - Hướng dẫn dành cho người dùng

Kéo Công cụ Tính toán Rủi ro vào bất kỳ cửa sổ biểu đồ nào:

Kéo Công cụ Tính toán Rủi ro vào bất kỳ cửa sổ biểu đồ nào

Sau khi đã khởi động thành công, Công cụ Tính toán Rủi ro sẽ hiển thị như bên dưới:


Sau khi đã khởi động thành công, Công cụ Tính toán Rủi ro sẽ hiển thị như bên dưới

Bảng điều khiển của Công cụ Tính toán Rủi ro có một số tính năng:


Bảng điều khiển của Công cụ Tính toán Rủi ro có một số tính năng
 1. Nhấp vào ô đánh dấu để kích hoạt Expected Trading Ranges (Phạm vi Giao dịch Kỳ vọng). Các phạm vi được dựa trên giao động giá quan sát được trong 6 tháng qua đối với ngày hiện tại trong tuần và thời gian hiện tại trong ngày.
 2. Đặt mức đầu vào mong muốn bằng cách dịch chuyển đường mức đầu vào trong biểu đồ hoặc bằng cách nhập vào một mức cụ thể.
 3. Đặt mức bán tự động mong muốn bằng cách dịch chuyển đường mức bán tự động trong biểu đồ hoặc bằng cách nhập vào một mức cụ thể.
 4. Con số này biểu thị số khác biệt trong mức thay đổi giá nhỏ nhất pip giữa giá đầu vào và bán tự động.
 5. Số tiền bạn sẵn sàng chịu rủi ro trong giao dịch này là bao nhiêu?
 6. Đây là số lượng vị thế bạn cần nhận để mạo hiểm khoản tiền được chi tiết ở mức bán tự động mong muốn.
 7. Truy cập autochartist.com/riskcalculator để xem các bài hướng dẫn và trợ giúp với chỉ số này.

Để đặt số lượng giao dịch đúng khi giao dịch với giá thị trường hiện tại

 1. Quyết định về nơi bạn muốn đặt mức bán tự động của mình và dịch chuyển đường màu cam đến mức đó.
 2. Nếu đường màu cam dưới giá hiện tại, như vậy chỉ số giả định bạn đang lập kế hoạch ở một vị thế LÂU DÀI. Nếu đường màu cam trên giá hiện tại, như vậy chỉ số giả định bạn đang lập kế hoạch ở một vị thế NGẮN HẠN.
 3. Quyết định về khoản tiền bạn muốn mạo hiểm trong giao dịch này là bao nhiêu. Đặt Cash Amount (Khoản Tiền Mặt) hoặc Risk (Rủi Ro) ở % of Equity (% của Vốn) hoặc Risk ở % of Balance value (% của giá trị Số dư).
 4. Nhấp vào nút "Calculate" (Tính toán).

Khối lượng là số lượng vị thế bạn cần để đặt trong cửa sổ vé giao dịch:

Khối lượng

Để đặt số lượng giao dịch đúng khi giao dịch các lệnh đang chờ

 1. Nhấp vào ô đánh dấu cạnh "Custom Entry Price" (Giá Đầu Vào Tùy Chỉnh). Sau khi bạn làm điều này, sẽ xuất hiện một đường màu xanh lá cây. Đường màu xanh lá cây này biểu thị mức đầu vào mà bạn lên kế hoạch đặt lệnh đang chờ của mình.
 2. Dịch chuyển đường đầu vào màu xanh lá cây đến mức đầu vào giao dịch mong muốn của bạn.
 3. Dịch chuyển đường bán tự động màu cam đến mức bán tự động mong muốn của bạn.
 4. Quyết định về khoản tiền bạn muốn mạo hiểm trong giao dịch này là bao nhiêu. Đặt Cash Amount (Khoản Tiền Mặt) hoặc Risk (Rủi Ro) ở % of Equity (% của Vốn) hoặc Risk ở % of Balance value (% của giá trị Số dư).
 5. Nhấp vào nút "Calculate" (Tính toán).

Khối lượng là số lượng vị thế bạn cần để đặt trong cửa sổ vé giao dịch:

Để đặt số lượng giao dịch đúng khi giao dịch các lệnh đang chờ

Sử dụng Expected Trading Ranges của Autochartist như một hướng dẫn về tính thay đổi

Risk Analyzer (Công cụ Phân tích Rủi ro) cũng được tích hợp với dữ liệu Phân tích Về Tính Thay đổi của Autochartist. Điều này có nghĩa nếu bạn nhấp vào ô đánh dấu "Show Expected Trading Range" (Hiển thị Phạm vi Giao dịch Kỳ vọng), bạn sẽ nhận các phạm vi giao dịch kỳ vọng cùng với số lượng vị thế dành cho những mức độ khác nhau.

Sử dụng Expected Trading Ranges của Autochartist như một hướng dẫn về tính thay đổi

Điều này cho phép bạn không chỉ cân nhắc chiến lược giao dịch của mình với các mức bán tự động, mà còn với tính thay đổi của giá kỳ vọng. Bạn sẽ nhận thấy cách số lượng vị thế được chi tiết ở mỗi mức. Trong ví dụ này, để mạo hiểm 1% nguồn vốn của tôi với đầu vào ở giá thị trường hiện thời và bán tự động ở 1.17598, chúng ta cần đặt số lượng vị thế là 0.11.

5. Khắc phục sự cố

MT4 Cài đặt - Điểm đến Không Hợp lệ
5.2 MT4 Cài đặt - Điểm đến Không Hợp lệ

1. Khi cài đặt tiện ích, nếu bảng điều khiển MetaTrader của bạn không được liệt kê trong bước phát hiện, hãy nhấn nút "Bổ sung Thêm…".

2. Mở bảng điều khiển MetaTrader của bạn, và nhấn vào 'File (Tập tin)', sau đó nhấn vào 'Open Data Folder (Mở Thư mục Dữ liệu)'.

3.Một cửa sổ Windows Explorer sẽ được mở ra. Nhấn vào khoảng trống cạnh thanh địa chỉ để bôi đen đường dẫn.

Nhấn vào khoảng trống cạnh thanh địa chỉ để bôi đen đường dẫn

4. Sao chép đường dẫn trong thanh địa chỉ và quay lại trình cài đặt Autochartist.

Sao chép đường dẫn trong thanh địa chỉ và quay lại trình cài đặt Autochartist

Dán đường dẫn vào hộp văn

Trong trình cài đặt Autochartist, dán đường dẫn vào hộp văn bản có nhãn 'Thư mục:', nhấn OK.

Risk Calculator (Công cụ Tính toán Rủi ro)

Công cụ Tính toán Rủi ro

Nếu phát sinh lỗi trên, vui lòng liên hệ support@autochartist.com