fbCách rút tiền từ tài khoản | IFCM Việt Nam

Cách rút tiền từ tài khoản

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản thông qua hồ sơ cá nhân. Bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển:

  • Ấn vào "Rút" trong mục "Tiền của tôi".
  • Chọn dòng vói chứ “Tài khoản Live”, ấn vào hình (...), và chọn mục “Rút tiền”.

Trang đầu tiên của "Chọn một phương thức rút tiền" hiển thị các phương pháp rút tiền, chẳng hạn như các phương thức rút tiền - chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, chuyển khoản Bitcoin, v.v. . Mỗi phương thức rút tiền được đặc trưng bởi ba thông số chính - thời hạn rút tiền, thời gian xử lý (từ vài phút đến 2-3 ngày làm việc), phí chuyển tiền.

Bạn có thể chọn dòng của phương pháp rút tiền tiện lợi cho bạn và ấn vào "Rút" - trong bảng điều khiển bạn cần điền số tiền rút và phương thức thanh toán. Xong khi điền các thông số, hãy ấn vào "Tiếp" (hoặc "Rút") .

Backoffice của công ty sẽ xem lệnh rút tiền trong giờ làm việc (Thứ 2 - Thứ 6, từ 07:00 đến 19:00 (CET)). Bạn sẽ nhận thông tin vào trong email phiếu yêu cầu. Nếu lệnh rút tiền của bạn bị từ trối hãy vui lòng liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Bạn có thể theo dõi yêu cầu trong "Yêu cầu cảu tôi" ấn nút "Xem tất cả yêu cầu" - thông số yêu cầu trong dòng "Chi tiết" (Ấn nút “Xem” ).

Ngoài ra, trong phần "Tiền của tôi" trên trang "Lịch sử hoạt động", bạn có thể thấy các giao dịch rút tiền từ tài khoản của mình với các chi tiết chính và trạng thái hiện tại. Các loại trạng thái chính như sau:

  • Hoạt động - yêu cầu đã nhận nhưng chưa xử lý
  • Processing - đang trong quá trình xử lý
  • Hoãn- yêu cầu bị hoãn bởi chủ tài khoản
  • Bị từ chối - yêu cầu bị từ trối
  • Đã thực hiện - yêu cầu đã thực hiện
  • Chờ - yêu cầu chờ thanh toán
  • Lỗi- lỗi yêu cầu

Bạn có thể hoãn yêu cầu trong trang thái “Hoạt động”. Bạn có thể xem kết quả trong lịch, trong đấy có thể xem thông số (Số chuyển, mã xác nhận WebMoney, lý do bị từ chối và các thông tin khác) trong mục "Chi tiết". Sau khi ấn nút “Trạng thái” bạn có thể chọn lọc theo thứ tự.


The best trading conditions and high-level services for our clients

We are ready to assist you on any issue 24 hours a day.