Thắng TESLA MODEL 3
cùng IFC Markets
3 Bước đơn giản
1
Nạp tiền tối thiểu từ $250 + 30% bonus
2
Giao dịch + 30% bonus tích cực
3
Bốc thăm
5 iPhone 11 Pro
10 iPad Air
50 giải thưởng giá trị
$ 100
* Người tham gia nào thắng giải thưởng vật chất có thể quy đổi sang giá tiền mặt
 • Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào muốn tham gia, đã đăng ký làm khách hàng của IFC Markets và đáp ứng yêu cầu cuộc thi
 • Cuộc thi dành cho khách hàng mới và cũ
 • Người tham gia phải mở tài khoản giao dịch tại IFC Markets để tham gia cuộc chơi (người tham gia có thể dùng tài khoản cũ)
 • Người tham gia phải nạp tối thiểu 250 USD / 250 EUR / 25,000 JPY / 25,000 uBTC để nhận 30% tiền thưởng bonus và được phép tham gia vào dai đoạn 2 của cuộc thi.
 • Một người có thể dùng một tài khoản thật để tham gia cuộc thi
 • Người tham gia có thể nạp tiền vào tài khoản bằng bất kỳ phương pháp cho phép
 • Người tham gia có thể dùng chiến lược giao dịch và robot không hạn chế
 • Người tham gia có thể mất Bonus nếu rút tiền sau khi nạp, nếu tổng số tiền trong tài khoản sẽ ít hơn con số nạp + bonus
 • Để tham gia vào bốc thăm giải thưởng, người tham gia phải kết thúc 2 giai đoạn tham gia cuộc thi
 • Mỗi người tham gia có thể thắng cầu 1 giải thưởng
 • Người tham gia có thể nhận số tiền tương đương giá trị giải thưởng
 • Ngày bắt đầu: 1 tháng 9 năm 2020
 • Ngày kết thúc: 1 tháng 4 năm 2021
 • Cuộc thi bao gồm 3 giai đoạn trực tuyến.
  • Phần thưởng:.
  • 1 Tesla Model 3
  • 5 iPhone 11 Pro
  • 10 Ipad Air
  • 50 giải thưởng giá trị $ 100
  • * Có thể yêu cầu nhận giải thưởng bằng tiền mặt tương đương với giá trị giải thưởng
 • Nạp tiền lần đầu tối thiểu là 250 USD / 250 EUR / 25,000 JPY / 25,000 uBTC
 • 30% bonus cho lần đầu nạp tiền
 • Để kết thúc bước 2 của cuộc thi phải thực hiện ít nhất 3 lot điều kiện* trong 1 tháng
 • Nếu người tham gia làm theo điều lệ cuộc thi, bạn sẽ nhận Bonus 30% sau khi nạp tiền lần đầu sau 1 tháng. Ví dụ người tham gia X thực hiện 3 lot điều kiện vào tháng 11, sau đấy bạn sẽ nhận 30% bonus cho nạp tiền lần đầu vào tháng 12).
 • Nếu làm đúng theo luật của giai đoạn 1 và 2, người tham giá sẽ nhận mã vé**(ít nhât 3) để tham gia vào cuộc bốc thăm giải thưởng chính, sẽ được chiếu trực tuyến
 • Cơ hội nhận giải thưởng phụ thuộc vào số vé nhận được do tham gia tích cực
 • Ngôn ngữ chính với điều khoản cuộc thi là tiếng Anh.

* Lot điều kiện là cách tính đơn vị giao dịch của IFC Markets. Xem trương 8 “Bảng tính lot” của điều khoản và điều kiện cuộc thi.
** Vé (trong cuộc thi) mã số cần thiết để xác định người thắng hoặc thua trong bốc thăm giải thưởng.