fbChương trình mời bạn | Nhận ngay 50$ | IFCM Việt Nam

Giới thiệu bạn đến

Mời bạn đến và cả 2
nhận phần thưởng
  • $50 cho bạn
  • $75 cho bạn của bạn
Start Earning Now
refer friend

It's for You (Referrer)

20USD

Nếu bạn của bạn giao dịch 2 lô trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký

30USD

Nếu bạn của bạn giao dịch 3 lô trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký

50USD

Nếu bạn của bạn giao dịch 5 lô trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký

Đấy là cho bạn của bạn

30USD

Đối với tổng số tiền gửi là 200 USD và tối thiểu. 2 lô * giao dịch trong vòng 90 ngày

45USD

Đối với tổng số tiền gửi là 300 USD và tối thiểu. 2 lô * giao dịch trong vòng 90 ngày

75USD

Đối với tổng số tiền gửi là 500 USD và tối thiểu. 2 lô * giao dịch trong vòng 90 ngày

How it Works

how it work

Mở trang Giới thiệu bạn trong hồ sơ cá nhân (cần đăng nhập)

how it work

Sao chép hoặc chia sẻ link của bạn và mời bạn bè của bạn qua email hoặc các trang xã hội

how it work

Kiếm tiền thưởng cho mỗi người bạn mở tài khoản giao dịch và giao dịch ít nhất 2 lô*

how it work

Theo dõi tiến trình của những người bạn và hưởng lãi

* Conditional Lot: a conditional measure unit for trading round-turn defined by Organizer in Điều khoản và điều kiện