fbTop Gainers/Losers: New Zealand dollar and American dollar | IFCM Việt NamTop Gainers/Losers: New Zealand dollar and American dollar | IFCM Việt Nam
VI

Top Gainers/Losers: New Zealand dollar and American dollar

15/4/2021

Top Gainers – The World Market

Over the past 7 days, the US dollar continued to weaken. The overall package of economic stimulus measures in the US could reach $4 trillion. Against this background, US inflation soared 0.6% in March compared to February. This is the highest monthly increase since August 2012. In annual terms, US inflation in March amounted to 2.6%, which is much higher than both the Fed rate (+ 0.25%) and the US 10-Year Bond Yield. At the same time, the Fed leaders constantly declare the need to maintain a low rate and continue the buyback of securities in the amount of $120 billion per month (the current QE program). The New Zealand dollar strengthened due to the announcement by Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) that it will maintain its current policy. At the same time, in the event of an increase in inflation, the rate may also grow (+ 0.25%)

1.Wharf Holdings Limited, +11,8% – investment holding in Hong Kong: real estate management and construction, transport and logistics, telecommunications and television

2. JSFC Sistema, +11,2% – Russian investment company: telecommunications, trade, agriculture and forestry, electronics, hotel business, banking, pharmaceuticals and medicine

market sentiment ratio long short positions

Top Losers – The World Market

1. Alps Electric Co. Ltd. – Japanese electronic parts manufacturer

2. China Pacific Insurance Group Co. Ltd. – Chinese insurance company.

market sentiment ratio long short positions

Top Gainers – Foreign Exchange Market (Forex)

1. EURGBP, EURHKD, EURUSD - the growth of these charts means the weakening of the British pound, the Hong Kong dollar and the US dollar against the euro.

2. NZDUSD, NZDCAD - the growth of these charts means the strengthening of the New Zealand dollar against the US and Canadian dollars.

market sentiment ratio long short positions

Top Losers – Foreign Exchange Market (Forex)

1. GBPSEK, USDSEK - the drop of these charts means the weakening of the US dollar and the British pound against the Swedish krona.

2. USDRUB, USDPLN - the drop of these charts means the strengthening of the Russian ruble and the Polish zloty against the US dollar.

market sentiment ratio long short positions

Dụng cụ phân tích đặc biệt mới

Khoảng thời gian từ 1 ngày đến 1 năm

Tất cả nhóm dụng cụ - Forex, Stocks, Index và khác.

Lưu ý:
Bài tổng quan này mang tính chất tham khảo và được đăng miễn phí. Tất cả các dự liệu trong bài viết được lấy từ các nguồn thông tin mở và được công nhận đang tin cậy. Nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng thông tín hoàn toàn đang tin cậy. Sau này không điều chỉnh lại nữa. Tất cả thông tin trong bài tổng quan, bao gồm ý kiến, chỉ số, biểu đồ và khác chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả bài viết này không được xem xét như lời khuyên thúc đẩy để giao dịch. Công ty IFC Markets và nhân viên không chịu trách nghiệm cho bất kỳ quyết định của khách hàng sau khi đọc xong bài tổng quan.


Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng