fbLịch ra tin của thị trường hàng hóa | IFCM Việt Nam

Lịch ra tin của thị trường hàng hóa

Trader được cung cấp lịch kinh tế và thời sự thị trường hàng hóa. Thời sự được đăng thường xuyên bới các bộ và các công ty phân tích. Người dùng có thể đánh dấu các loại tin từ trong nhóm riêng cho mình, cũng như chọn lọc thời sự theo thời gian đăng.
 • Loại

  • Nông nghiệp
  • Năng lượng
  • Các công cụ vàng
  • Kim loại
  • Synthetic
Bảng thông tin
Ngày
Giờ
Vùng
Ảnh hưởng gì?
Tên chỉ thị
Tổ chức phát hành
Mon Sep 214: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Tue Sep 153: 00 pm
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Livestock Historical Track RecordsU.S. Department of Agriculture
Mon Sep 144: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Sep 1112: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsU.S. Department of Agriculture
Fri Sep 1112: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
Crop ProductionU.S. Department of Agriculture
Tue Sep 13: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton SystemU.S. Department of Agriculture
Tue Sep 13: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Grain CrushingsU.S. Department of Agriculture