fbNgười thắng trong chương trình | Forex promo winner | IFCM Việt Nam

Người thắng trong chương trình

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình tuyệt vời này!
Đội ngũ IFC Markets xin chúc mừng tất cả người tham gia đạt thành quả cao nhất và mọi thừ tốt đẹp nhất!

Tesla Model 3 tuyệt vời đã tìm thấy chủ nhân!
Global Economist
Người thắng
Mogharabi Manzari
Số vé: #0231456
Global Economist
Các giải thưởng khác
5 iPhone 11 Pro

5 iPhone 11 Pro

 • Seyed Sina Mousavi Nik
  #362958-01
 • David Emmanuel
  #435816-02
 • Majid Rahimi
  #442344-02
 • Parfait Mombo
  #178210-03
 • Jose Beltran
  #932-03
10 iPad Air

10 iPad Air

 • Seyed Aref Hosseini
  #382357-04
 • Teresa Fernandes Cheira
  #430332-04
 • Mehran Jahanbakhshshojaei
  #352659-20
 • Amirhooshang Ghabasiah
  #393599-10
 • Satbir Josan
  #426505-02
 • Seyed Hesamaldin Hosseini
  #312247-17
 • Javad Moghaddam Zamani
  #435815-02
 • Junji Suzuki
  #409122-03
 • Hosein Zargarpour
  #338004-09
 • Andres Mejia Lievano
  #263440-08
50 Bonuses

50 giải thưởng giá trị $100

 • Seyyed Saeid Mirsadeghi
  #368875-01
 • Davood Sharifzadeh
  #314616-03
 • Naoki Masuda
  #73574-07
 • Mehran Moharami
  #452879-01
 • Kevin Steele
  #223005-21
 • Conrad Hunter
  #406813-11
 • Mojtaba Barghamadi
  #431848-08
 • Ghorban Ali Shokri Jamnani
  #281110-04
 • Yumi Sato
  #429081-05
 • Ali Shakurnia
  #262132-04
 • Erkin Kurganov
  #390215-07
 • Seyed Poorya Hosseini
  #386997-05
 • Farhad Nabavi
  #442718-02
 • Aliakbar Ghavami
  #46640-03
 • Behzad Kiani
  #398205-07
 • Shahram Abdolalipoor
  #32107-08
 • Farshad Bozorg
  #431552-03
 • Ahmed Asiri
  #236791-03
 • Mohammad Ahmadzadeh
  #449690-03
 • Ghasem Najafi SIsakht
  #409731-06
 • Payam Shahdoust Moghadam
  #8448-03
 • Sucha Badhan
  #411761-04
 • Seyyed Reza Mousavi
  #444138-03
 • Vinay kumar Jain
  #430150-12
 • Cuong Le
  #17527-04
 • Mohammad Balkheinejad
  #295285-01
 • Mohammad Ehsani Besheli
  #33166-07
 • Mohammad Amin Yousefinejad
  #407498-02
 • Askari Vagahritabari
  #405457-03
 • Behrooz Bahrampour
  #265672-05
 • Abolfazl Kargar
  #422981-01
 • Mohammad Rasoul Mansourian
  #226005-16
 • Maani Delavari Nejad
  #279457-09
 • Ruhollah Mirzanejad
  #199086-08
 • Sebastian Khoete
  #268511-10
 • Alex Phuong
  #421134-01
 • Sayed Aliakbar Pourahmadi Babaki
  #427450-01
 • Ali Heydari
  #449630-06
 • Francis Vo
  #250742-09
 • Ali Mohammadi
  #403478-03
 • Dennis Samson
  #434087-06
 • Guanhua Guanhua YU
  #366004-05
 • Vitaliy Andrienko
  #394450-02
 • Ali Karimi
  #80889-26
 • Mahdie Kamsefidi
  #427554-14
 • Fernando Juan Zablah Cervera
  #409004-10
 • Reza Aliparast Kordmahaleh
  #302655-02
 • Eric Germain
  #368096-01
 • Luu Cao
  #429648-02
 • Jose Betancor
  #131524-18

Thành thật cảm ơn tất cả những ai tham gia chương trình "Theo đuổi ước mơ". Chúc các bạn thắng trong các giải thưởng khác trong chương trình từ IFC Markets sắp tới!