fbPhục hồi lại từ mã | IFCM Việt Nam

Phục hồi lại từ mã

Từ mã là một loại từ khóa đặc biết, nhân viên công ty có thể hỏi bạn khi bạn muốn lấy lại mật khẩu để đăng nhập vào văn phòng cá nhân hoặc mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản giao dịch, thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và khác.

Sau khi khai báo thông tin vào mẫu phục hồi từ mã, hướng dẫn sẽ được gửi đến hòm thư email của bạn.

Xử lý yêu cầu phục hồi từ mã sẽ được thực hiệu trong giờ hành trính của bộ phận Backoffice.