حساب مجازی آنلاین افتتاح کنید | حساب مجازی معاملاتی آنلاین | معاملۀ مجازی آنلاین | IFCM ایران

حساب مجازی معاملاتی آنلاین
افتتاح کنید

یک حساب، بی نهایت ابزار
کاملاً رایگان: بدون نیاز به کارت اعتباری
تحلیل های رایگان روزانه دریافت کنید
بدون محدودیت سپرده | بدون محدویت زمانی
مرکز آموزش رایگان:
ویدئوهای آموزشی، کتاب های معامله و غیره.
معامله را شروع کنید

چرا 210هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند

650+ ابزار معاملاتی
17 سال در بازار
0.4 پیپ اسپرد
ابزارهای نامحدود بسازید
اجرای فوری
0% بدون کارمزد پنهان

گسترده ترین حق انتخاب پلتفرم های معاملاتی برای همۀ دستگاه ها

روش های سریع و مطمئن واریز/ برداشت

بدون کمیسیون واریز