برداشت وجه | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

برداشت وجه

به درخواست های برداشت وجه از حساب در طی ساعات کاری بخش مالی رسیدگی خواهد شد.

حواله ریالی

حواله ریالی

زمان پردازش: کمتر از 1 روز کاری

کارمزد: حدود 120,000 ریال

حداقل برداشت وجه: $2 / €1.8

حداکثر برداشت وجه: $2000 / €1800

Bank Transfer

حوالۀ بانکی

زمان پردازش: از 2 تا 3 روز کاری

کارمزد: کارمزد بانک شما + 20£

حداقل برداشت وجه: $50 / €50

Perfect Money

سیستم پرداخت Perfect Money

زمان انتقال: از چند دقیقه

کارمزد: %0.5

حداقل برداشت وجه: $1 / €1

حداکثر برداشت وجه: $5000 / €5000

Bank card

حواله به کارت بانکی

زمان پردازش: معمولاً از 1 تا 5 روز کاری

کارمزد: متغییر

حداقل برداشت وجه: $10 / €10 / ¥5000

حداکثر برداشت وجه: $1000 / €1000 / ¥100000 در هر روز

TopChange

TopChange

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: %4

حداقل برداشت وجه: $1

WebMoney Transfer

سیستم پرداخت WebMoney

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: %0.8 (حداکثر 50$)

حداقل برداشت وجه: $1

Internal Transfer

رمزارزها

زمان پردازش: کمتر از 1 روز کاری

کارمزد:

حداقل برداشت وجه: 20$ / 20€ / 2,000¥ / 800 uBTC

Internal Transfer

انتقال بین حساب های معاملاتی خود

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: ندارد

حداقل مبلغ انتقال $1 / €1 / ¥100 / uBTC 50

سایر

سایر سیستم های پرداخت

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: به سیستم پرداخت بستگی دارد

*درصورت عدم فعالیت یا تشخیص هرگونه سوء استفاده از سیاست بازپرداخت کارمزدهای سیستم پرداخت برای تکمیل مجدد حساب معاملاتی، IFC Markets این حق را برای خود محفوظ می دارد که کارمزدهای مربوط به سیستم های پرداخت را بطور کامل از موجودی حساب مشتری بردارد (کسر کند).

**اگر یک درخواست برداشت وجه ارسال کنید، IFC Markets این حق را برای خود محفوظ می دارد که مبلغ مربوط به غرامت های موجودی حساب منفی برای همۀ حساب های تان را از شما اخذ کند، همچنین وجوه پاداش (بونوس) ارائه شده در چهارچوب برنامه های تشویقی را نیز لغو نماید.

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back