برنامۀ دوستان را دعوت کن | دوست/50$ کسب کنید | IFCM ایران

دوستان تان را دعوت کنید

عبارت "ثروتمند شو" را گسترش دهید
شما
1 دوست
$50
2 دوست
$100
100 دوست
5,000
دوست تان
هر دوست
$75
همین حالا ملحق شوید
refer friend

این برای شما (ارجاع دهنده) است

$20

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 2 لات معامله انجام دهد

$30

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 3 لات معامله انجام دهد

$50

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 5 لات معامله انجام دهداین برای دوست تان (ارجاع شده) است

$30

برای مجموع شارژ حساب 200 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

$45

برای مجموع شارژ حساب 300 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

$75

برای مجموع شارژ حساب 500 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

این برنامه چگونه کار می کند

how it work
1
به برنامه ملحق شوید

باید تایید شوید

how it work
2
دوستان تان را دعوت کنید

لینک مخصوص به خودتان را کپی کنید یا به اشتراک بگذارید (از طریق ایمیل، صفحات اجتماعی)

how it work
3
بونوس کسب کنید

هر دوست حداقل 2 لات معامله خواهد کرد

how it work
4
پیشرفت را زیرنظر بگیرید

سودتان را برداشت کنید

دوستان، هرکدام شما که بیشترین دعوت را انجام داده باشد جایزه دریافت خواهد کرد.
شروع کنید!
شما
یک دوست - 50$
دو دوست - 100$
صد دوست - 5,000$
دوست شما
هر دوست - 75$

* لات مشروط: یک واحد سنجش مشروط برای حجم کامل معامله که توسط برگزارکننده در شرایط و ضوابط توضیح داده شده است

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back