fbGiao dịch Crypto | GIao dịch Bitcoin | Giao dịch Ethereum | IFCM Việt Nam

Bitcoin là Vàng mới!

Giao dịch CFD Crypto
đừng bỏ lỡ cơ hội của mình

Thêm crypto để giao dịch:
Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash

Now you can trade 24/7

ethereum bitcoin
BTCUSD
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.
Thay đổi trong ngày
Đòn bẫy
1:8
Lợi nhuận tiềm năng của ngày hôm nay

Dừng bỏ lỡ cơ hội, giao dịch ngay

Lợi ích giao dịch CFD Crypto

  • Vàng số

Bitcoin có thể dùng để đầu tư

  • Giao động

Giá của tiền điện tử không bị tác động bởi các cơ quan có thẩm quyền. Giá của tiền điện tử chỉ được xác định bởi tỷ lệ cung và cầu trong thị trường.

  • Bắt đầu đơn giản

Khả năng bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ .

  • Điều kiện giao dịch tốt nhất

Các nhà giao dịch của chúng tôi nhận được một số mức giá và điều kiện tốt nhất để giao dịch

  • Vị trí ngắn và dài

Khả năng mở các vị thế dài và ngắn và kiếm lợi nhuận

  • Đòn bẩy

Các nhà giao dịch có thể dùng đòn bẩy - 1:8