fbGiao Dịch Forex và CFD | Môi Giới Ngoại Hối | Thị Trường Ngoại Hối | FX Broker | IFCM Việt NamGiao Dịch Forex và CFD | Môi Giới Ngoại Hối | Thị Trường Ngoại Hối | FX Broker | IFCM Việt Nam
VI
Giao dịch cùng niềm tin và Broker đẳng cấp quốc tế

IFC Markets Online CFD Broker

Tại sao 185K khách hàng chọn IFC Markets

600+ Dụng cụ giao dịch
15 Năm trong thị trương
0.4 PIP Spread
Thiết lập dụng cụ không hạn chế
Lệnh thực hiện ngay
0% Không có phí ẩn
Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản