fbIFCM Invest | Copy Giao Dịch | Copy Phần mềm giao dịch | IFCM Việt Nam

Dịch vụ IFCM Invest có thể là giải pháp hoàn hảo

Nếu bạn muốn tham gia vào thị trường tài chính nhưng bạn không có kiến thức hoặc sự tự tin để bắt đầu.
IFCM Investor

IFCM Invest cho phép bạn đầu tư vào giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm, được gọi là Nhà quản lý.

IFCM Investor

Bạn chỉ trả cho Người quản lý của mình một khoản hoa hồng cho giao dịch của anh ấy từ lợi nhuận.

Đầu tư thông minh

IFCM Investor
ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CỦA TRADER
Chỉ cần tìm ra 3-5 tài khoản Master sinh lời trong xếp hạng, đầu tư vào chúng và bạn sẽ nhận được danh mục đầu tư kết quả khi khoản lỗ hàng ngày của một nhà giao dịch sẽ được bù đắp bằng thu nhập của những người khác.
THEO DÕI GIAO DỊCH LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
Nếu muốn, bạn luôn có thể thay đổi bất kỳ tài khoản Master nào. Lịch sử giao dịch và biểu đồ của tài khoản Master luôn ở trong tầm tay để bạn có thể chọn nhà giao dịch ổn định và có lợi nhuận theo lựa chọn của mình.
IFCM Monitor

Để bắt đầu đầu tư

  • Đăng ký với chúng tôi hoặc Đăng nhập
  • Mở tài khoản thanh toán để nạp tiền
  • Mở tài khoản đầu tư
  • Chọn tài khoản Master
  • Nạp tiền vào Tài khoản đầu tư
Bạn chọn Master để đầu tư và nạp tiền.
Đầu tư
Master
Master giao dịch và kiếm lợi nhuận cho bạn. Một phần lợi nhuận mà bạn trả cho anh ta như một phần thưởng của anh ta.
Investor
Master

Top Masters

Tuyệt vời 4.3 trên 5

Tại sao 210K khách hàng chọn IFC Markets

650+ Dụng cụ giao dịch
16 Năm trong thị trương
0.4 PIP Spread
Thiết lập dụng cụ không hạn chế
Lệnh thực hiện ngay
0% Không có phí ẩn
Đối tác của chúng tôi