Tải phần mềm giao dịch phổ biến nhât - MT4 cho iOS
  • Kiểm soát tài khoản giao dịch toàn diện
  • Làm việc từ bất kỳ mợi nơi trên thế giới
  • 30 dụng cụ kỹ thuật
  • Đầy đủ loại lệnh
  • Âm thanh tín hiệu (Alerts)
  • Hỗ trợ iPhone, iPad và iPod Touch
  • Tải từ App Store

Giao dịch ngay
Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Quốc gia
Số điện thoại