fbNạp tiền vào tài khoản giao dịch | IFC Markets | IFCM Việt Nam

Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền  - IFC Markets

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thời gian chuyển tiền: Thường từ 2 đến 3 ngày làm việc

Phí chuyển tiền:phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, thường khoảng30$ / 30€ / 3000¥ cho 1 lần chuyển

Mức nạp tiền tối thiểu: 100$ / 100€ / 10.000¥

Phương pháp rút tiền: Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Nạp tiền  - IFC Markets

Perfect Money

Thời gian chuyển: Ngay lập tức

Phí: 0.5 - 1.99 %

Số nạp tối thiểu: 1$ / 1€

Nạp tối đa: 5000$ / 5000€

Phương pháp rút tiền:Perfect Money

Nạp tiền  - IFC Markets

Thẻ Ngân Hàng

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Mức nạp tiền tối thiểu: $100 / €100 / ¥10 000

Mức nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc thể mà đã dùng để nạp tiền vào trước đấy

Nạp tiền  - IFC Markets

Hệ thống thanh toán Skrill

Thời gian xử lý: Ngay lập tức

Phí nạp tiền: Không có

Mức nạp tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Mức nạp tối đa: 5000$ / 5000€ / 500 000¥

Phương pháp chuyển tiền:Hệ thống thanh toán Skrill

Nạp tiền  - IFC Markets

Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí chuyển tiền của WebMoney: 0.8% ( tối đa 50$)

Mức nạp tiền tối thiểu: 1$

Phương pháp rút tiền:Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Nạp tiền  - IFC Markets

Hệ thống thanh toán Neteller

Thời gian thực hiện: Tức thì

Phí deposit: Không có

Nạp tiền tiếu thổi: $5 / €5 / ¥500

Nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: NETELLER

Nạp tiền  - IFC Markets

Bitcoin

Thời gian thực hiện: 6 xác nhận của hệ thống blockchain

Phí deposit: phí blockchain

Mức nạp tối thiểu: 1000 uBTC (0.001 BTC)

Phương pháp nộp tiền: Bitcoin (chỉ tài khoản uBTC)

Chỉ cho tài khoản vơi ngoại tệ gốc uBTC

Nạp tiền  - IFC Markets

Bitcoin (USD/EUR/JPY счета)

Thời gian rút: 6 xác nhận mạng Bitcoin

Phí: phí mạng blockchain

Nạp tối thiểu: 1000 uBTC (0.001 BTC)

Phương pháp rút tiền : Bitcoin

Chỉ đối với tài khoản ngoại tệ USD/EUR/JPY

Nạp tiền  - IFC Markets

Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản

Thời hạn chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Tiền gửi tối thiểu: Không hạn chế

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác