fbMT4 Multiterminal | Tải MetaTrader 4 Multiterminal | IFCM Việt Nam

Tải phần mềm giao dịch phổ biến nhât - MT4 MultiTerminal

MT4 windows - MT4 windows (MT4 windows)
  • Mở vị trí cùng một lúc trên nhiều tài khoản
  • Mở vị trí giao dịch với khối lượng khác nhau trên các tài khoản
  • Quản lý đến 128 tài khoản giao dịch cùng 1 lúc
  • Tất cả loại lệnh bao gồm cả lệnh chờ
  • Báo cáo về các lệnh đã hoàn thành
  • Giao diện đa ngôn ngữ
Giao dịch ngay
Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Số điện thoại