fbفرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

USDJPY: گزارش مربوط به تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهۀ سوم سال 2022 یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 15...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده یک رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 8 تا 12 ماه اوت محسوب...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان متعلق به Ifo یک رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 25 تا 29 ژوئیه محسوب می شود. این...

EURUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 18 تا 22 ژوئیه است. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده یک رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 11 تا 15 ژوئیه است. سرمایه...

EURUSD: گزارش خرده فروشی در منطقۀ یورو برای ماه مه یک رویداد اقتصادی مهم برای بازار فارکس است. یوروستات گزارش مربوط...

USDCNH: گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولید در چین برای ماه ژوئن، رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 30 ژوئن منتشر...

USDCAD: گزارش خرده فروشی در کانادا یک رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 20 تا 24 ژوئن است. این گزارش در 21 ژوئن منتشر خواهد شد...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره، رویداد مهم در هفتۀ 13 تا 17 ژوئن محسوب می شود. کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس...

EURUSD:تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 6 تا 10 ژوئن است. کنفرانس خبری بانک مرکزی...