اخبار شرکت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلی در چین در 15 ماه مه 2024 (سالروز تولد بودا)، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در بریتانیا (تعطیلات بانکی) و در ژاپن (روز کودکان) در ششم ماه مه 2024، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز قانون اساسی) در 3 مه 2024، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات در چین، اروپا، بریتانیا و روسیه در 1 مه 2024، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن (روز شووا)، زمانبندی معاملات در 29 آوریل 2024 برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل پایان انتقال به ساعت تابستانی (DST) در استرالیا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 7 آوریل 2024 تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در 3M Company و General Electric، معاملات CFD در سهام S-MMM# و S-GE# از تاریخ 04/01/2024 بطور موقت متوقف خواهند شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در S-MMM# و S-GE# در قیمت بسته شدن بازار در 03/29/2024 بسته شده اند. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 31 مارس 2024 تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی (تجزیۀ سهام) در EAST-JAPAN-RAILWAY و .Mitsui Fudosan Co. Ltd و .Kawasaki Kisen Kaisha Ltd و .Mitsubishi Heavy Industries Ltd و .FUJITSU Ltd معاملۀ قراردادهای CFD در سهام T-9020 # و T-8801 # و T-9107 # و T-7011 # و T-6702 # از تاریخ 03/25/2024 متوقف خواهدشد .همۀ معاملات باز در T-7272, # T-8058 # و T-8309 # در قیمت بسته شدن بازار در 03/22/2024 بسته خواهند شد.
معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل عید پاک، زمانبندی معاملات برای 29 مارس و 1 آوریل برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

برای شروع معامله آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back