مرور کلی روش قیمت دهی سبد & PCI | معاملۀ سبد | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

ابزارهای ترکیبی را ایجاد و معامله کنید

تمامی کارگزارها در سال 2025 این امکان را برای معامله گران فراهم می کنند که بتوانند ابزارهای معاملاتی شخصی ایجاد کنند.ما هم اکنون این کار را انجام می دهیم!

روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) چیست؟

قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) - مرحله ای جدید در توسعۀ معامله و تحلیل سبد تجاری است (در نوبت دریافت ثبت اختراع). این روش اجازه می دهد که از دارائی های گوناگون موجود، ابزارهای مالی جدید ایجاد کرد و اجازه می دهد که ارزش یک دارائی را در ارتباط با دارائی دیگر تعیین نمود و همچنین اجازه می دهد که تغییر در ارزش نسبی ابزارهای جدید را در یک بازنگری تاریخی مطالعه کرد.

  • 1 EUR / DJI
  • 2 XAU / AUD
  • 3 CORN / SOYB
  • 4 APPLE+GOOGLE / DJI
  • .
  • .
  • .
  • n AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD
مثال های نامحدود از ابزارها
1
حساب معاملاتی افتتاح کنید و
NetTradeX PC را دانلود نمایید
2
ابزارهای ترکیبی ایجاد کنید
و معامله را شروع نمایید
فرصت ایجاد و معاملۀ ابزارهای مالی جدید که توسط خودتان از میان دارائی ها گوناگون موجود ایجاد شده اند
فرصت کاهش خطرات بلندمدت
فرصت دریافت نرخ متقاطع جدید از تمامی ارزهای موجود
فرصت ایجاد "یک ابزار منحصر به فرد" که نسبت به نوسان بازارها برای یک دورۀ زمانی طولانی باثبات باشد
فرصتی ایده آل برای ایجاد یک سبد معاملاتی (شامل پوزیشن های خرید -long- و فروش - short-) و انجام تحلیل های گرافیکی اش
تاریخچۀ قیمتی عمیق از ابزارهای ایجاد شده که به 40 سال می رسد
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back