کابینه شخصی | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

کابینه شخصی

نحوۀ ثبت نام

کابینۀ شخصی، ابزاری است برای مدیریت حساب های معاملاتی واقعی و مجازی متعلق به همۀ پلتفرم ها، همچنین واریز وجه به حساب ها و برداشت وجه از حساب ها.

نحوۀ بازیابی رمز ورود حساب معاملاتی

شما می توانید رمز ورود به حساب واقعی یا مجازی تان را بازیابی کنید. برای انجام این کار لازم است هویت تان را بوسیلۀ شمارۀ تلفن همراه تان یا یک کلمۀ مخفی و یا با ارائۀ یک کپی اسکن شده از مدرک شناسایی تان به اثبات برسانید. اگر به هر دلیلی انجام این گزینه ها ممکن نشد در آن صورت یک ایمیل به واحد پشتیبانی مشتریان مان ارسال کنید.

نحوۀ بازیابی رمز ورود به کابینۀ شخصی

شما می توانید رمز ورود به کابینۀ شخصی تان را به یک رمز راحت تر تغییر دهید. همچنین از بازیابی رمز ورود می توانید در زمانی استفاده کنید که آن را فراموش کرده اید. برای بازیابی رمز ورود، هویت تان را توسط تلفن همراه تان تایید کنید یا هویت تان را توسط کلمۀ مخفی تایید کنید یا اینکه یک کپی اسکن شده از مدرک شناسایی تان ارائه دهید، همچنین می توانید یک درخواست به واحد پشتیبانی مشتریان ارسال کنید.

تاییدیۀ کابینۀ شخصی

برای استفادۀ کامل از همۀ امکانات کابینۀ شخصی، قبل از هر چیز کابینۀ شخصی باید به تایید برسد، همچنین ممکن است شرکت از شما بخواهد که برای شارژ حساب یا برداشت از حساب با استفاده از کارت بانکی، حوالۀ بانکی یا سایر روش های واریز/برداشت وجه مراحل تاییدیه را سپری کنید.

نحوۀ افتتاح یک حساب جدید

شما می توانید از طریق کابینۀ شخصی تان یک حساب واقعی یا مجازی جدید افتتاح کنید:

نحوۀ شارژ حساب معاملاتی

از طریق مراحل شارژ حساب در کابینۀ شخصی تان می توانید حساب معاملاتی واقعی تان را شارژ کنید. به روش زیر می توانید به این صفحه دسترسی داشته باشد:

نحوۀ تغییر تنظیمات حساب معاملاتی

کابینۀ شخصی تان به شما اجازه می دهد که درخواست تغییرات در تنظیمات حساب واقعی تان بدهید.

ویژگی های دیگر کابینۀ شخصی

1. دانلودهای ترمینال های معاملاتی

نحوۀ برداشت وجه از حساب

شما می توانید از طریق پنجرۀ برداشت وجه در کابینۀ شخصی تان، از حساب واقعی تان برداشت وجه انجام دهید. از طریق روش های زیر می توانید به این پنجره دسترسی پیدا کنید:

انتقال وجه داخلی بین حساب ها

شما در کابینۀ شخصی تان می توانید بین حساب های واقعی تان، انتقال داخلی وجه انجام دهید. به روش زیر می توانید به پنجرۀ انتقال داخلی دسترسی پیدا کنید:

بهترین خدمات و بهترین شرایط معاملاتی برای مشتریان مان

ما آماده ایم که 24 ساعته در هر زمینه ای به شما کمک کنیم.

برای شروع معامله
آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back