معاملۀ سبد تجاری | تجزیه و تحلیل سبدی | روش GeWorko | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

معاملۀ سبد تجاری

تحلیل کلاسیک نمودار قیمت، بخش مهمی از معاملات روزانه است. حتی تحلیل گران بنیادی که چهارچوب های زمانی چندماهه و چند ساله را مورد بررسی قرار می دهند، از روند پایه برای سنجش ایده های شان و پوشش ریسک مناسب استفادده می کنند. ویژگی...

در این بررسی فرصت ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی و همچنین روش های پیش بینی نوسانات شان را بر پایۀ تحلیل تکنیکی ارائه می دهیم. همینک به بررسی چهار قرارداد CFD می پردازیم: گندم، پنبه، گوشت گاو منجمد و شاخص Dow Jones Industrial Index (DJI). ما یک ابزار...

همینک با ایجاد ابزارهای ترکیبی، به بررسی کاربرد تئوری سبد می پردازیم. در این مقاله، چگونگی معاملۀ سبد ایجاد شده توسط فن آوری PCI متعلق به روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) که موجب کاهش خطر سرمایه گذاری می شود را نشان خواهیم داد....

بحران جهانی اقتصاد که در سال 2008 رخ داد تمامی بخش های فعالیت اقتصادی را بدون استثناء متاثر کرد. این بحران بطور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت کسب و کار و شرکت ها تحت تاثیر قرار داد اما سطح این تاثیر همه جا به یک میزان نبود. این حقیقت...

فرض کنید که یک سرمایه گذار واقعاً آماده است تا برای افزایش بازدۀ مورد انتظار سبد، سطح خطر بالاتری را بپذیرد. اجازه دهید که حداکثر انحراف استاندارد قابل پذیرش بازدۀ سبد 2.5% باشد. روند بهینه سازی ضرایب وزن برای جتسجوی حداکثر...

جستجو برای یک ساختار مطلوب از دارائی ها در یک سبد به هیچ عنوان یک موضوع ساده نیست. از یک سو این موضوع بسیار به پارامترهای دارائی ها درون سبد بستگی دارد و از سوی دیگر به محدویت ها و اولویت های شخصی سرمایه گذار بستگی دارد. هرچند...

روش قیمت دهی سبد (PQM) این امکان را برای شما فراهم می کند که هر ترکیبی از دارائی ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای تجاریِ موجود بسازید. ما در این مقاله به بازار سهام ایالات متحده توجه می کنیم، تعداد اندکی از اوراق بهادار را انتخاب...

تئوری مدرن سبد فواید قابل توجه از متنوع سازی را توصیه می کند. ما با استفاده از مجموع ابزار روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) قصد داریم تا نشان دهیم که یک سرمایه گذار تا چه اندازه دقیق از متنوع سازی منفعت می برد. برای این مثال سهام...

آکادمی معاملۀ IFCM - دوران جدید در آموزش فارکس
در دوره آموزشی تان قبول شوید:
  • گواهینامه دریافت کنید
آکادمی معامله
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back