Typy příkazů

V obchodních terminálech společnosti IFC Markets je realizován několik typů účtů včetně tržních, čekajících, spojených, OCO, aktivovaných. Režim Trailing Stop je realizován na serveru, tj. funguje i když počítač zákazníka je vypnutý.

Tržní příkaz

Tržní příkaz je příkaz, když klient žádá o provádění prodejních či nákupních transakcí při aktuální tržní ceně. Transakce se okamžitě provádí přes obchodní platformu za cenu zobrazující v okně provádění transakce, či telefonicky dle kotace nabízenou prodejcem.

V okně provádění transakce klient může zadávat maximální přípustnou odchylku ceny provádění příkazu z požadované ceny. V podmínkách rychlé změny ceny a existence zpomalení internetu otevření pozice se provádí následujícím způsobem:

  • Pokud aktuální tržní cena je mimo zadané odchylky, klientoví bude nabídnuta nova tržní cena. V tomto případě klient může příjmout novou tržní cenu pro provádění příkazu.
  • Pokud aktuální tržní cena je v rozmezi zadané odchylky, pozice bude otevřena za tuto tržní cenu.

Podmíněné příkazy

Podmíněné příkazy jsou příkazy, které klient zadá o provádění nákupních a prodějních transakcí za cenu odlišnou od tržní ceny.

Typy podmíněných příkazů:

  • Sell Limit - prodejní příkaz, zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena.
  • Buy Limit - nákupní příkaz, zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena.
  • Sell Stop - prodejní příkaz, zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena.
  • Buy Stop - nákupní příkaz, zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena.

Kdy tržní cena dosahuje vámi zadané ceny, provádí se nákupní čí prodejní transakce. Příkazy Sell Limit a Buy Limit se provádějí za zadanou cenu klientem či za nejlepší cenu. Přákazy Sell Stop a Buy Stop se provádějí za zadanou cenu klientem, s výjimkou případů cenových zlomů (mezery na trhu), kdy příkaz může být prováděn za první dostupnou cenu na trhu.

Spojené limitní a stopové příkazy

Příkazy, spojené s otevřenou pozicí či se čekajícím příkazem na otevření pozice, se rozdělí na dvě kategorie: příkazy Stop Loss a Take Profit:

  • Stop Loss je určen pro omezení možných ztrát a se vystavuje za horší cenu, než cena otevření pozice či cena provádění čekajícího příkazu.
  • Take Profit je určen pro zavření pozice k dosažení zaplánované úrovně výdělku a se vystavuje za lepší cenu, než cena otevření pozice či cena provádění čekajícího příkazu.

Kdy cena dosáhne úrovně zadané v čekajícím příkaze Stop Loss a Take Profit, pozice se automaticky zavířá

Příkazy Stop Loss a Take Profit se automaticky odstraňují při otevření pozice či odstranění čekajícího příkazu, s nimiž jsou spojeny.
Příkaz Take Profit se provádí za zadanou cenu klientem či za nejlepší cenu.
Příkaz Stop Loss se provádí za zadanou cenu klientem, s výjimkou případů cenových zlomů (mezery na trhu),kdy příkaz může být prováděn za první dostupnou cenu na trhu.

ОСО obchodní příkaz (jeden ruší druhý). Při exekuci jednoho příkazu se druhý automaticky ruší (pouze na platformě NetTradeX)

ОСО příkazy jsou dva čekající příkazy na otevření pozice za ceny odlišné od aktuální tržní ceny, přitom při exekuci jakéhokoliv z nich, se druhý automaticky ruší.

Na OCO příkazy se rozšiřují pravidla provádění obyčejných čekajících příkazů.

Aktivovaný příkaz (na platformách NetTradeX a MetaTrader 5)

Aktivovaný příkaz je druh čekajícícho příkazu, který se nastavuje při dosahování zadané ceny úrovně aktivace.

Na nastavované takovým způsobem čekající příkazy se rozšiřují pravidla provádění obyčejných čekajících příkazů.

Aktivované příkazy na platformě MetaTrader 5 se nazývají Buy Stop Limit a Sell Stop Limit.

Režim Trailing Stop

Režim Trailing Stop zajišťuje mechanismus automatického obnovení spojeného příkazu Stop Loss následujícím pravidlem: pokud výdělek pozice se stává větší, než zadaná fixní vzdálenost, příkaz Stop Loss se posouvá na úrověň, kde rozdíl mezi aktuální cenou a cenou příkazu je roven této vzdálenosti.

Pokud od počátku nebyl nastaven příkaz Stop Loss, a byl nastaven režim Trailing Stop, pak kdy výdělek pozice se stává rovnou zadané vzdálenosti v tomto režimu, příkaz Stop Loss se automaticky nastavuje za cenu otevření pozice.

Na platformě NetTradeX režim Trailing Stop funguje ve verzi serveru, tj. režim se propracovává na serveru, dokonce kdy terminál klienta je vypnutým.

Zpět na začátek