NetTradeX Advisors

Kromě hlavní funkce obchodování a práce s grafy, obchodní terminál umožňuje automatické obchodování Poradci a grafické rozhraní grafické rozhraní ovládání pozicemi a příkazy.

Uživatel může obchodovat pouze na terminále NetTradeX Advisors či současně na dvou terminálech - na základním a na dodatečném.

Tento obchodní terminál kromě běžného obchodování a práce s grafy zajišťuje následující důležité funkce:

  • Automatizace obchodování a analýzy s pomocí vytvoření obchodních robotů (Poradců), uživatelských indikátorů a služebních utilit.
  • Grafické rozhraní (vizuální obchodování) otevření pozice, nastavení a modifikace příkazů přímo na grafu finančního instrumentu pomocí kurzoru myši.

NetTradeX Advisors používá stejné údaje pro autorizaci uživatele, jak i NetTradeX Trade Terminal - login, heslo a adresa obchodního serveru. Při prvním spuštění terminálu NetTradeX Advisors zadejte následující údaje (login, heslo a typ účtu, při vstupu do základního terminálu NetTradeX):

  • Login – vašeho účtu v NetTradeX
  • Password – heslo Vašeho účtu NetTradeX
  • Type – typ účtu (Demo, Real)

NetTradeX Language (NTL+)

Vestavěný jazyk v NetTradeX Advisors, který doplňuje funkčnost základního terminálu v části realizace algoritmů automatického obchodování. Uživatel může provádět základní obchodní operace v manuálním režimu, např. otevřít a zavřít pozice, nastavit příkazy, použít standardní grafy, přidat grafické indikátory a objekty pro tendenční analýzu na trhu.