Model provádění příkazů

Dear traders!

Nejlepší provedení předpokládá závazek brokera provádět příkazy jménem klienta za účelem zajištění nejvýhodnějšího provedení klientských příkazů. IFC Markets poskytuje nejlepší podmínky pro následující položky:

 • Provedení příkazů - Okamžité provedení
 • Tvorba cen - úzké fixované a plovoucí spready
 • Оbjem - obchodujte s jakýmkoli objemem

1. Hybridní systém provedení klientských příkazů

Kotace nabízené společností svým obchodníkům přes obchodní terminály se automaticky tvoří z nejlepších kotací našich Dodavatelů likvidity. Uvnitř našich úzkých a fixních spreadů jsou tyto nejlěpší kotace. Obchodníci zasílají příkazy dle těchto kotací.

Společnost IFC Markets provádí příkazy obchodníků podle hybridního systému závisejícího na objemu příkazu.

a) Malé příkazy obchodníků menší než 1 milion US dolarů.

Příkazy se provádějí okamžitě dle kotací obchodního terminálu společnosti а pak se sčítají do větších a teprve potom jsou na hedgování k našemu dodavateli likvidity. Nejsou žádná zpoždění pro obchodníky a riziko možných změn kotací dodavetele likvidity spojené s možným zpožděním při sčítání příkazů obchodníků, sami zavazujeme. Přičemž, velká část malých příkazů obchodníků má opačný směr, malá část podobných příkazů se sčítají do velkých příkazů a jeden na hedgování, což výrazně zvyšuje spolehlivost naší schémy.

 • Obchodníci
 • Kotace

  Agregace kotací

  Kotace

  Příkaz

  Součet objemů

  Příkaz
  (hedge)

 • Dodavatelé likvidity

b) Průměrné příkazy obchodníků vyšší než million US dolarů, ale menší než 10 milionů US dolarů.

Příkaz se provádí okamžitě dle kotací obchodního terminálu společnosti, ihned se hedguje u našeho Dodavatele likvidity. Zde se provádí automatické průběžné zpracování příkazů STP.

Nejsou žádná zpoždení. Neseme riziko možných změn kotací dodavatele likvidity.

 • Obchodníci
 • Kotace

  Agregace kotací

  Kotace

  Příkaz

  Příkaz
  (hedge)

 • Dodavatelé likvidity

2. Fixované a plovoucí spready

Společnost nabízí fixované a plovoucí spready (v závislosti na zvoleném typu účtu) pro většinu skupin finančních instrumentů.

Fixovaný spread dává ochránu proti volatilitě - ve skutečnosti je to bonus pro obchodníka, jelikož společnost nese rizika této volatility. Společnost umožňuje obchodníkům obchodovat právě s fixními spready a nezasílat příkaz na trh - pro průměrné a malé objemy zpočátku provádíme a pak autmaticky přenášíme transakci na trh k dodavatelům likvidity (tento systém funguje v souladu s naší regulací s licencí).

Při scalpingu na podobných kotacích obchodník může přesně vypočítat taktiku svého obchodu.

3. Deviace a requoty

Pro malé a průměrné příkazy requoty prakticky nejsou, jelikož není třeba čekat na odpověď od dodavatele likvidity. Pouze v podmínkách významných zpráv nebo špatného internetu je možný requote, jelikož cena se výrazně změnila dokud příkaz šel od terminálu do serveru společnosti.

Obchodník může v dialogu tvoření příkazu na terminálech společnosti zadat deviaci - přípustná odchylka ceny. Pokud kotace se stihla změnit, pak příkaz se provádí s novou kotací bez requote.

Pro velké příkazy je možný requote na zprávách nebo v době "jemného" trhu od dodavatele likvidity, jelikož příkaz ihned jede na provádění k němu.

4. Provádění tržních, stopových a limitních příkazů, obchod na zprávách.

Tržní průměrné příkazy se provádějí okamžitě cenou, kterou obchodník vidí na svém obchodním terminálu. Velké příkazy jdou na provádění dodavatele likvidity.

Limitní příkazy se provádějí stanovenou obchodníkem cenou (v případě gapu ve prospěch klienta).

Stopové příkazy se provádějí stanovenou obchodníkem cenou, v případě cenových mezer příkaz se provádí prvními cenami po gapu.

Obchodníci mají pravo použít jakoukoliv obchodní strategii včetně scalpingu, obchodu na zprávách. Na základě zpráv a neočekávaných událostí je možná významná volatilita a gapy - v tomto případě příkazy se provádějí prvními cenami po gapu. První teak na zprávách musí být potvrzen druhým teakem. V těchto případěch mohou být zpoždění, jelikož trh má se uklidnit a dat první kotace po gapu.

Začněte obchodovat s IFC Markets