Úvod do obchodování

Zlatý standard byl zaveden v roce 1875. Hlavním cílem vlády té doby bylo přivázat svou měnu ke zlatu. Všechny největší vlády stanovily standard, který by umožňoval výměnu měnové jednotky na přesně definované množství zlata. Pro vyjádření hodnoty jedné měny v jiné, bylo nutné zjistit poměr hmotnosti zlata, který mohli koupit. Byl s tímto způsoben stanoven směnný...

Trh operuje s velkými finančními prostředky a poskytuje plnou svobodu při otevření a zavření pozice podle určité tržní kotace na daný moment. Vysoká likvidita je mocnou přitažlivou sílou pro jakéhokoliv investora, ačkoliv likvidita mu zajišťuje svobodu otevřít a zavřít pozici s jakýmkoliv objemem.

Ve své podstatě, CFD jsou derivativními finančními instrumenty, které umožňují obchodníkům dosáhovat zisku na základě pohybu ceny různých aktiv, umožňující otevřít dlouhé pozice, pohybují-li se ceny aktiv nahoru, a krátké pozice, pohybují-li se ceny dolů. Cena CFD se pohybuje přesně ve stejném směru jako cena podladového aktiva a závisí na stejných faktorech. Současně...

Finanční páka je definován jako poměr vlastních finančních prostředků klienta vůči kapitálu, který poskytuje broker. Velikost páky obvykle několikrát převyšuje aktiva klienta.

V souvislosti s tím se obchodní podmínky brokerů mohou rozdělovat na dvě velké skupiny:

Měnový trh Forex – největší decentralizovaný trh, jehož denní obchodní obrat činí biliony dolarů. Minimální objem transakce na tomto mezibankovním trhu je velmi vysoký, proto je k dispozici pro investory s malými finančními prostředky. Nicméně, maržový obchod umožňuje obchodovat s různými měnovými páry i soukromým investorům.

Swapové operace se objeví na “very top” měnového trhu, tj. na mezibankovním trhu, a pak důsledky těchto operací jdou dolů na všech úrovních její hierarchie.

Kotace většiny měnových párů, např. GBP/USD, jsou zaznamenány s přesností na 4 desetinná místa. Existují některé výjimky, jako jsou měnové páry zalozené na japonském jenu, stejně jako některé komodity, jako je zlato, ropa WTI, Brent a plyn, jejichž kotace jsou označeny s přesností na 2 desetinná místa.


Začněte se otestovat Založte Demo účet

Při obchodování na demo účtu nemáte žádné závazky vůči brokerovi.