fbZáklady obchodu (Forex a CFD) | Jak obchodovat | IFCM Čeština

Úvod do obchodování

Trh Forex: je globální decentralizovaný trh, kde se obchodují měny a tradeři dosahují zisku nebo naopak ztráty z cenových změn měny.

Trh operuje s velkými finančními prostředky a poskytuje plnou svobodu při otevření a zavření pozice podle určité tržní kotace na daný moment. Vysoká likvidita je mocnou přitažlivou sílou pro jakéhokoliv investora, ačkoliv likvidita mu zajišťuje svobodu otevřít a zavřít pozici s jakýmkoliv objemem.

Je to univerzální obchodní instrument nabízející jednoduchou možnost obchodování na různých trzích bez vlastnění instrumentu fyzicky.

Záloha nebo marže se vyžadují pro zabezpečení otevřených pozic.

V souvislosti s tím se obchodní podmínky brokerů mohou rozdělovat na dvě velké skupiny:

Měnový trh Forex – největší decentralizovaný trh, jehož denní obchodní obrat činí biliony dolarů. Minimální objem transakce na tomto mezibankovním trhu je velmi vysoký, proto je k dispozici pro investory s malými finančními prostředky. Nicméně, maržový obchod umožňuje obchodovat s různými měnovými páry i soukromým investorům.

Swapové operace se objeví na “very top” měnového trhu, tj. na mezibankovním trhu, a pak důsledky těchto operací jdou dolů na všech úrovních její hierarchie.

It is a universal trading instrument offering a simple method of trading in different markets without physically possessing instruments.


Začněte se otestovat Založte Demo účet

Při obchodování na demo účtu nemáte žádné závazky vůči brokerovi.