fbZáklady obchodu (Forex a CFD) | Jak obchodovat | IFCM Čeština

Úvod do obchodování

Trh směny měn nebo devizový trh (nebo Forex, Fx) — je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchodují měny. Nemá samostatné místo pro operace. Naopak, tradeři a další účastníci trhu provádějí obchody elektronicky na základě dvoustranných smluv OTC (over-the-counter), čili, mimo burzu.

Trh operuje s velkými finančními prostředky a poskytuje plnou svobodu při otevření a zavření pozice podle určité tržní kotace na daný moment. Vysoká likvidita je mocnou přitažlivou sílou pro jakéhokoliv investora, ačkoliv likvidita mu zajišťuje svobodu otevřít a zavřít pozici s jakýmkoliv objemem.

Ve své podstatě, CFD jsou derivativními finančními instrumenty, které umožňují obchodníkům dosáhovat zisku na základě pohybu ceny různých aktiv, umožňující otevřít dlouhé pozice, pohybují-li se ceny aktiv nahoru, a krátké pozice, pohybují-li se ceny dolů. Cena CFD se pohybuje přesně ve stejném směru jako cena podladového aktiva a závisí na stejných faktorech. Současně...

Finanční páka je definován jako poměr vlastních finančních prostředků klienta vůči kapitálu, který poskytuje broker. Velikost páky obvykle několikrát převyšuje aktiva klienta.

V souvislosti s tím se obchodní podmínky brokerů mohou rozdělovat na dvě velké skupiny:

Měnový trh Forex – největší decentralizovaný trh, jehož denní obchodní obrat činí biliony dolarů. Minimální objem transakce na tomto mezibankovním trhu je velmi vysoký, proto je k dispozici pro investory s malými finančními prostředky. Nicméně, maržový obchod umožňuje obchodovat s různými měnovými páry i soukromým investorům.

Swapové operace se objeví na “very top” měnového trhu, tj. na mezibankovním trhu, a pak důsledky těchto operací jdou dolů na všech úrovních její hierarchie.

Kotace většiny měnových párů, např. GBP/USD, jsou zaznamenány s přesností na 4 desetinná místa. Existují některé výjimky, jako jsou měnové páry zalozené na japonském jenu, stejně jako některé komodity, jako je zlato, ropa WTI, Brent a plyn, jejichž kotace jsou označeny s přesností na 2 desetinná místa.


Začněte se otestovat Založte Demo účet

Při obchodování na demo účtu nemáte žádné závazky vůči brokerovi.