SYNTETICKÉ INSTRUMENTY

Syntetický instrument je klíčovým komponentem metody Portfoliového Kótování (PQM), kde se cena podkladového aktiva (portfolia) vyjadřuje prostřednictvím ceny kótovaného aktiva (portfolia).

Tato nemající analogy technologie umožňuje vytvářet syntetické instrumenty, jako jsou křížové kurzy, korelace mezi různými aktivy, měnové indexy, portfolia akcií, portfolia pro párové obchodování a mnoho dalších.


Různorodost podobných instrumentů je pouze omezena představivostí obchodníků. Můžete si vytvářet syntetické instrumenty prozkoumáním našeho krátkého návodu k vytvoření syntetických instrumentů.

Syntetické instrumenty, vytvářené podle metody Portfoliového Kótování, se používají pro analýzu finančních trhů, prozkoumání složitých vzájemných vztahů mezi aktivy a jejich kombinacemi na historických grafech. Navíc, obchodníci (tradeři) získávají příležitost obchodovat se svými vytvořenými instrumenty.

Vytvoření a obchodování se syntetickými instrumenty je realizováno na platformě NetTradeX PC s pracovním názvem Personální kompozitní instrumenty (PCI). "Personální" - trader v rámci svého účtu vytváří svoje vlastní instrumenty. "Kompozitní" - syntetický instrument je shromažd´ován z různých aktiv.


Výhody obchodování se syntetickými instrumenty:

 • Zařazení do souboru syntetického instrumentu jakýchkoli aktiv jak v podkladové, tak i kótované části, což při obchodech vede k současnému otevření jak dlouhých, tak i krátkých pozic.
 • Přiřazení každému komponentu (аktivu) personální váhy v jednotkách objemu aktiva nebo v procentech z celkové hodnoty portfolia (podkladového nebo kótovaného), měřitelného v USD; sám US dolar jako aktivum může být zařazen jak v podkladové, tak i v kótované části PCI.
 • Vytvoření instrumentů ve formě portfolií s různými stupněmi složitosti z nejjednodušších, zahrnujících pouze dvě aktiva, až po složitých kombinací z desítek aktiv.
 • Grafické zobrazení historie cenových změn vytvořeného syntetického instrumentu
 • Pohodlné a srozumitelné rozhraní pro vytvoření Syntetického instrumentu
 • Správa báze vytvořených syntetických instrumentů

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX získává přístup k jedinečné technologii, která umožňuje vytvoření němajících analogů personálních kompozitních instrumentů (PCI).

 • 1 EUR / DJI
 • 2 XAU / AUD
 • 3 CORN / SOYB
 • 4 APPLE+GOOGLE / DJI
 • .
 • .
 • .
 • n AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD
Příklady instrumentů

Použití Syntetických instrumentů, vytvořených našimi profesionálními analytiky

Navíc, můžete používat Syntetické instrumenty, vytvořené našimi profesionálními analytiky; tyto syntetické instrumenty naleznete v Knihovně Syntetických instrumentů.

Pro používání výše uvedených syntetických instrumentů je třeba, aby trader je stáhl z knihovny do svého obchodního terminálu a začal jimi obchodovat.

Nicméně, knihovna obsahuje pouze příklady personálních kompozitních instrumentl, které můžou být podle nové technologie vytvářeny. Hlavní výhodou nové technologie spočívá v tom, že můžete vytvářet jakékoli instrumenty podle svého uvážení, analyzovat a obchodovat jimi v obchodním terminálu NetTradeX.


Krátký návod k vytvoření Syntetických instrumentů

Syntetické instrumenty (v terminálu - Personální kompozitní instrumenty PCI ), vytvořené podle metody Portfoliového kótování, jsou realizovány na základě obchodně-analytíckého terminálu NetTradeX PC a jsou užitečným instrumentem jak pro finanční analytiky, ovládající akciové a investiční fondy, tak i pro běžné tradery.

Vytvoření Syntetických instrumentů

Pro vytvoření nového syntetického instrumentu podle metody Portfoliového kótování (dále PCI), klikněte pravým tlačítkem mýši v okně "Aktuální kotace" terminálu NetTradeX PC a v otevřeném menu si vyberte bod "Vytvořit PCI". Více

Práce s grafy Syntetických instrumentů

Pomocí obchodně-analytické platformy NetTradeX můžete obdržet hlubokou historii cen jakéhokoliv Vašeho personálního kompozitního instrumentu, která se bude obnovovat v režimu reálného času. Historie cen může být zobrazována ve formě různých grafů (bary, svíčky a čáry) na různých timeframech. Abyste otevřel/a graf historie cen vytvořeného instrumentu musíte: Více

Úprava Syntetického instrumentu

Abyste přidal/a Vámi požadovaný Syntetický instrument do seznamu používaných instrumentů, můžete používat kontextní menu v okně "Aktuální kotace" nebo zvolit bod "Obchod -> Přidat instrumenty..." v hlavním menu. Více

Obchodování se Syntetickými instrumenty

Pomocí modulu vytvoření syntetického instrumentu můžete nejenom vytvářet nové instrumenty a otevřít grafy pro plnohodnotnou technickou analýzu, ale obchodovat s vytvořenými Vámi instrumenty. Více

Vlastnosti obchodování se Syntetickými instrumenty

Po vytvoření syntetického insturmentu a jeho rozmístění v okně "Market watch" lze jimi obchodovat jako běžným instrumentem, nastavovat čekající a spojené příkazy Take Profit a Stop Loss. Více