Slovník obchodníka - Forex a CFD slovník pojmů

Tato stránka poskytuje sadu pojmů nezbytných pro obchodníky Forex a CFD obchodování. Zde jsou uvedeny nejčastějí používané obchodní pojmy, akronymy a zkratky, vysvětlující základní myšlenky a způsoby aplikované obchodníky každý den. Pro každý pojem je uveden konkrétní koncept, který vysvětluje přesný význam na finančních trzích. Na první pohled se pojmy ve slovníku pro začátečníky mohou zdát obtížné, ale tento užitečný Forex a CFD dlovník údělá proces učení jednodušším.

Ve slovniku můžete si najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete získat nejpodrobnější informace o těchto pojmech.

O

Obrazce pokračování trendu

Obrazce pokračování trendu (grafické modely, patterny) se vytvářejí během pauzy existující na trhu trendy a znamenají spíš pokračování pohybu, než jeho otočení.

A

Aktivum

Instrument, který má ekonomickou hodnotu a v budoucnu může přinést příjmy.

Akumulace/Distribuce

Indikátor vytvořený pro zobrazení hromadných peněžních přílivů a odlivů s pomocí srovnání cen zavření s odpovídajícími maximy a minimy

Aligátor

Indikátor vytvořený s cílem vyčlenění dob pásmového obchodování trendových pohybů

Arbitráž

Současný nákup podceňovaného finančního aktiva a prodej jeho přeceňovaného ekvivalentu za účelem v budoucnu získat bezrizikový zisk z rozdílu cen aktiv, vzniklé v důsledku dočasné tržní neefketivity.

Aussie

Slangový název australského dolaru

Automatické obchodování

Automatické obchodování dává možnost, aby obchodní proces byl absolutně automatickým.

Awesome Oscilátor

Oscilátor odráží konkrétní změny v pohybové síle trhu, což pomáhá určit sílu trendu včetně bodů jeho formování a otočení

B

Banka Anglie

Banka Anglie, Centrální banka Velké Británie

Banka Japonska

Banka Japonska - centrální banka Japonska

Banka Kanady

Banka Kanady - centrální banka Kanady

Bid/Аsk Spread

rozdíl mezi cenami Bid a Ask.

Bilance

Celkový finanční výsledek všech ukončených transakcí a operací doplnění/výběru peněžních prostředků z obchodního účtu

Bod nebo pip

Nejméně možná změna kotace. Zpravidla pip je roven 0.0001 nebo 0.00001 pro většinu měnových párů, které se kótují do čtvrtého nebo do pátého znaku po čárce, ale pro jenové páry - 0,01 nebo 0,001 pro kotaci do druhého nebo třetího znaku. Pro další finanční instrumenty pip je obvykle roven od 0.1 do 0.001.

Bollingerova pásma (Bollinger Bands)

Indikátor odráží aktuální změny volatility trhu, potvrzuje směr, upozorňuje na možnosti pokračování či zastavení trendu, doby konsolidace, narůstání volatility pro průlomy a také ukazuje na lokální minima a maxima

Broker

Osoba nebo společnost působící jako zprostředkovatel, aby spojil kupující a prodávající.

Býčí trh (Bull Market)

Trh, který se charakterizuje zvýšením cen (kotací)

C

Cena Ask (Ask)

Cena nabídky za kterou kupujete nějaký finanční instrument

Cena Bid (Bid)

Cena, kterou prodáváte nějaký finanční instrument

Cena provedení opce

Směnný kurz, při kterém kupující Call opce má právo si koupit určitý měnový pár nebo při kterém kupující Put opce má právo ho prodat.

CFD

Zkratka CFD označuje Kontrakty na rozdíl. Toto je smlouva mezi dvěma stranami: prodávající platí kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a jeho cenou v okamžiku uzavření smlouvy, pokud rozdíl je kladný, a naopák, kupující platí prodávajícímu, je-li rozdíl záporný. Pomocí CFD obchodníci mohou získat přístup k podkladovým aktivům bez přímého vlastnění.

Clearing

Postup provedení příkazů oběma stranami transakce.

Cross kurzy

Poměr mezi dvěma měnami, který vyplývá z jejich kurzu vůci kurzu třetí měny

D

Datum hodnocení (Value date)

Datum provedení podmínek transakce, když si mají strany posyknout peněžní prostředky, čili když koupená měna se přijímá a prodaná - se platí.

Datum obchodování

Obchodní operace, které se provádějí během dne

Datum transakce

Datum uzavření smlouvy

Datum vypršení

Poslední den, kdy transakce s deriváty (futures, opce apod.) může být prováděna nebo uzavřena.

Dealer

Společnost nebo Soukromá osoba, která působí jako vedoucí vykonavatel nebo smluvní strana transakce

Denní graf

Graf pohybu ceny zobrazující kolísání ceny za pracovní den

Deriváty

Finanční kontrakt, jehož cena závisí na ceně jednoho nebo několika podkladových aktiv. Podkladovými aktivy můžou být indexy, akcie, komodity, měny apod.

Diamant

Grafický cenový model "Diamant" je příznakem následujícího otočení existujícího trendu. Tradičně model se formuje na vzestupném trendu

Dvojité dno

Cenový grafický model "Dvojité dno" je příznakem otočení existujícího sestupného trendu. Považuje se, že čím déle probíhá formování modelu, tím spolehlivější.

Dvojitý vrchol

Grafický cenový model "Dvojitý vrchol" je příznakem otočení existujícího vzestupného trendu. Považuje se, že čím déle probíhá formování modelu, tím spolehlivější

E

Ekonomický kalendář

Forex tradeři používají ekonomický kalendář aby sledovali události a pohyby na trhu

EURJPY

Měnový pár, vytvořený z eura a z japonského jenu, zobrazuje kolik japonských jenů je nezbytné pro získání jednoho eura.

Euro

Měnová jednotka, která se používá v 17 zemích EU: Rakousko, Belgie, Německo, Řecko, Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovínsko, Finsko, Francie a Estonsko

EURUSD

Nejpopulárnější měnový pár, kde Euro je podkladovou měnou a obchoduje se proti americkému dolaru, který je kotační měna

F

Finanční páka (Pákový efekt)

Možnost vlastnit velkým počtem prostředků s relativně malým množstvím kapitálem.

Forex dealer

Forex dealer - finanční společnost s právem na organizaci obchodování s cizí měnou.

Forex rezistence

Úroveň ceny, která slouží jako strop a omezuje růst aktuální ceny měny.

Forwardová transakce

Forwardová transakce je naléhavá transakce, při kterém se prodávající a kupující dohodli na dodávku prodaného aktiva (měny, komodity) k určitému datu v budoucnosti a cena aktiva se určuje v okamžiku provedení transakce.

Fraktály

Fraktály je indikátor ukazující na lokální vrcholy a dna na místech, kde pohyb ceny se zastavoval a rozvinoval. Tyto body otočení se patřičně nazývají Vrcholy a Dna.

Fundamentální analýza

Analýza ekonomických a politických událostí, které mohou ovlivnit budoucí směr finančních trhů. Na měnovém trhu fundamentální analýza je založená především na makroekonomických událostech.

G

Gap

Zhroucení cen, když cena aktiva prudce vzrůstá nebo klesá bez provedení transakcí.

GBPUSD

Zkratka GBP označuje britskou libru, která se v tomto měnovém páru obchoduje proti US dolaru. Tento měnový pár ukazuje kolik US dolarů potřebujeme pro získání jedné britské libry.

Grafy

Statistická data o každodenních cenových změnách, která zajišťují každodenní pohyb cen pro obchodování měnových párů

H

Hedge/Hedgování

Strategie snižování rizik vlivu volatilních cenových výkyvů na pozici tradera. Zpravidla, hedgování předpokládá prodej nebo nákup za forwardovou cenu nebo otevření pozice na podobné aktivum. Hedgování se s růstem neurčitosti na trhu stává více populárním.

Hlava a ramena

Grafický cenový model "Hlava a ramena" označuje dokončení aktuálního trendu a další změna směru pohybu ceny. Jako obvykle se vytváří na vzestupném trendu.

I

Ichimoku

Indikátor Ichimoku je komplexní instrument technické analýzy navržený v roce 1968 tokijským pozorovatelem Goichi Hosoda. Idea systému byla příležitost rychlého porozumění nálady trendu, jeho dynamiky a síly interpretováním všech pět komponentů systému v souladu s dynamikou ceny z hlediska cyklické povahy jejich interakce podmíněné skupinovou dynamikou lidského chování.

Index komoditního kanálu

Index komoditního kanálu (CCI) vyvinut Donaldem Lambertem. Bez ohledu na původní určení indikátoru - projevovat nové trendy, dnes ten se široce používá pro měření aktuální úrovně ceny ohledně jeji průměrné hodnoty.

Index MFI

Indikátor usnadnění trhu je vytvořen pro hodnocení touhu trhu posunout cenu. Absolutní hodnoty indikátoru nemají samy o sobě praktické využití, a proto dynamika jejich změn je srovnávací s dynamikou změny objemu.

Index peněžního toku (MFI)

Index peněžního toku (MFI) – technický indikátor vyvinutý pro posouzení intenzivity peněžního přítoku do aktiva pomocí srovnání kladných a záporných temp za určité období s ohledem na obchodní objemy.

Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly (RSI) je indikátor vyvinutý pro hodnocení síly nebo, naopák, slabosti trendu, měření změny cen pomocí srovnání jeho kladných a záporných přírůstků na základě uzavírací ceny.

Index síly

Index síly, navrhovaný Alexandrem Elderem, měří sílu pohybu ceny, interpretuje změnu jejich součástí: směr, velikost a objem. Tento oscilátor kolísá kolem nulové úrovně, která je bod relativní rovnováhy mezi cenami síl.

Indikátor DeMarker (DeM)

Tento indikátor byl vyvinut jako instrument pro odhalení objevících možností na nákup nebo prodej. Ukazuje na fáze rostoucí náchylnosti ceny ke změnám, které se obecně shodují s jejim high a low

Indikátor Momentum

Indikátor technické analýzy, který odráží směr trendu a posuzuje rychlost změny cen na základě srovnání aktuálních a minulých hodnot.

Indikátor Obálky

Indikátor Obálky odráží překoupený a přeprodaný stav ceny umožniv takto určit body vstupu a výstupu z trhu a také momenty možného dokončení trendu

Indikátor Obálky (Envelopes)

Indikátor Obálky odráží překoupený a přeprodaný stav ceny. Timto způsobem umožňuje určovat body vstupu a výstupu z trhu, stejně jako okamžiky možného dokončení trendu.

Indikátory Objemů

Objem uzavřených smluv charakteruzuje aktivitu, sílu a intenzivitu zapojených do obchodování s aktivy účastníků trhu.

Inflace

Proces nepřetržitého růstu celkové cenové hladiny výrobků a služeb

Inverzní hlava a ramena

Grafický cenový model "inverzní hlava a ramena" je přiznakem otočení trendu. Jako obvykle tento model se vytváří na vyvinutém sestupném trendu.

J

Japonský jen (Yen)

Peněžní jednotka Japonska

K

Kanál

Stabilní koridor kolísání ceny aktiva mající konstantní šířku.

Klín

Klín se řadí krátkodobým grafickým cenovým modelům pokračování trendu ukazující, že jeho směr se drží v nejbližší době. Například, na denním grafu model se často formuje během týdne nebo dvou.

Klouzavý průměr (MA)

Instrument technické analýzy, který ukazuje průměrnou hodnotu ceny aktiva pro určité období, odrážející směr a ílu trendu.

Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD)

Indikátor MACD ukazuje na konvergence/divergence klouzavých průměrů a je vyvinut pro odhad síly a směru trendu a také určení možných bodů otočení díky dostání signálů od kombinace 3 průměrů různých období ( rychly, pomalý a signální).

Klouzavý průměr oscilátoru (OsMA)

Klouzavý průměr osciátoru (OsMA) je instrumentem technické analýzy, který odráží rozdíl mezi oscilátorem (MACD) a jeho klouzavým průměrem (signální linií).

Komoditní měny

Měny těch zemí, jejichž vývoz je založen na přírodních zdrojích. Tato skupina může v sobě zahrnovat měny jak rozvojových, tak i rozvinutých zemí, jako jsou kanadský dolar, australský dolar, novozélandský dolar, ruský rubl apod.

Kotace spot

Aktuální kotace na spotovém trhu

Kotovaná měna

Druhá měna v měnovém páru se nazývá kotovanou měnou.

Křížový kurz měny

Směnný kurz dvou měn založený na kurzu každé z nich vůči třetí měně. Někdy se týká měnových párů kde není US dolar.

Kurz

Cena jedné měny vyjádřené v jiné měně.

Kurz poptávky

Viz cena Ask(Ask)

L

Libid/Libor

LIBID - londýnská mezibankovní sazba. LIBOR - londýnská mezibankovní nabídková sazba

Likvidita

Vlastnost trhu zajišťovat provedení velkých obchodů bez významného dopadu na ceny.

Likvidní trh

Trh, na kterém obchodníci můžou kdykoliv kupovat a provádat velké objemy aktiv s nízkými transakčními náklady.

Limitní příkaz

Příkaz (žádost) k nákupu nebo prodeji zadaného počtu aktiva za uvedenou cenu nebo lepší. Např. činí-li aktuální cena měnového páru USD/JPY 108.24/108.26 (Bid/Ask), pak obchodník může nastavit limitní příkaz k nákupu za cenu např. 107.50; klesne-li kotace a cena Ask dosáhne 107.50, pak bude prováděna transakce a otevřena odpovídající pozice Buy.

Lot

Standardní počet finančních aktiv v jedné transakci.

M

Maloobchodní klient

Jakákoli strana forex obchodů, která není stranou kontraktu podle Zákona o komoditních burzách. To zahrnuje fyzické osoby s aktivy méně než 10 milionů dolarů a velkou část malého byznysu.

Margin call

Požadavek společnosti na dodatečný vklad finančních prosředků na obchodní účet.

Marže

Peněžní zajištění požadované společností od klienta pro udržení otevřených pozic.

Medvědí trh (Bear market)

Trh, který se charakterizuje snížením cen (kotací)

Měnový pár

Vztah ceny jednotky jedné měny vůci jinému

N

Nabídka (Offer)

Nabídnutá cena, za kterou může být měna zakoupena (cena Ask).

O

Objem (Volume Indicator)

Ukazatel Objem obchodů je instrumentem technické analýzy odrážející aktivitu investorů za určitou dobu

Obrazce zvrácení trendu

Grafické modely (patterny), které se vytvářejí poté, co úroveň ceny dosahuje své maximální hodnoty při aktulnímu trendu a označuje velmi pravděpodobné zvrácení trendu.

Obrazec praporek (Pennant)

Obrazec praporek se týká kratkodobých grafických cenových modelů pokračování trendu zobrazujícího, že jeho směr bude pokračovat v nejbližším budoucnu. Např., model se na denním grafu vytváří během jednoho nebo dvou týdnů.

OBV Indikátor

Kumulativní indikátor záložený na ukazatele objemu obchodů a odrážející vztah mezi uskutečňovaným objemem obchodů a pohybem ceny aktiva.

OCO příkaz

OCO příkaz je kombinace dvou čekajících příkazů nastavených pro otevření pozice s cenami odlišnými od tržní. Provedení jednoho z příkazů automatický ruší druhý.

Oscilátor Aligátora

Oscilátor Aligátora je doplňkem Aligátoru. Používá se společně s ním a ukazuje míru kovergence/divergence jeho tří klouzavých průměrů, které zobrazují období hladu nebo spánku Aligátoru, čili trendového nebo rozsahového období cenových vývojů.

Otevřená pozice

Jakýkoli obchod, který není uzavřen odpovídajícím protisměrným obchodem.

P

Pár

Finanční instrument, který je cena jednotky jedné měny vyjádřené v jiné měně.

Parabolický indikátor

Parabolický indikátor byl vyvinut za účelem potvrzení nebo vyvrácení směru trendu, ofenzívou fáze korekce nebo bočního trendu, stejně jako určování možných bodů uzavření pozic. Základní princip indikátoru může být popsán jako fráze "zastavení a zvrácení".

Podkladová měna

První měna v měnovém páru na Forexu

Portfoliové obchodování

Současný nákup a prodej koše cenných papírů spojujících do portfolia podle nějakého kritéria.

Přenos pozice (Rollover)

Proces prodloužení data vypořádání otevřené pozice pomocí přenosu do dalšího data vypořádání.

Příkaz

Jakýkoli požadavek Klienta na provedení obchodních operací.

Příkaz stop loss

Příkaz Stop loss je určen k minimalizaci možných ztrát obchodníka při pohybech kurzu obchodovaného instrumentu ve schodkovém směru. Stop loss automaticky zavírá pozici za uvedenou cenu v příkazu.

Příkaz Take profit

Příkaz Take profit je určen k automatickému uzavření pozice a fixaci zisku při dosažení cílové úrovně ceny aktiva.

Průměrná hodnota ATR

Indikátor ATR byl zpracován pro měření tržní volatility

Průměrný směrový index (ADX)

Technický indikátor vyvinut J. W. Wilderem, jehož cílem je určení síly trendu a dalšího pohybu ceny pomocí analýzy dynamiky a rozdílu minimálních a maximálních cen obchodů

R

Relativní index rázu

Relativní index rázu byl vyvinut k určení směru převažujícího trendu. Chování indikátoru je založeno na jednoduché myšlence o tom, že uzavírací cena je s výhodou vyšší než otevírací cena na rostoucím trhu a je nižší než na klesajícím trhu.

Režim Trailing stop

Režim Trailing stop stanoví mechanismus automatického posunu Stop loss podle tohoto pravidla: v případě, že zisk pozice je vyšší než fixovaná délka (objem) nastavenou tímto režimem, pak příkaz Stop loss se přemist'uje na úroveň, na které rozdíl mezi aktuální tržní cenou a cenou příkazu je roven této délce.

S

Sestupný (Мedvědí) obdélník

Grafický model "obdélník" je určen pro potvrzení směru existujícího trendu. "Sestupný obdélník" se formuje na klaesajícím trendu a označí vysokou pravděpodobnost pokračování snížení ceny aktiva.

Sestupný trojúhelník

Grafický cenový model "Sestupný trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, obecně se formuje na sestupném pohybu a sloužicí potvrzením jeho dalšího směru

Sloupcový graf

Tento typ grafu obsahuje čtyři hodnoty ceny aktiva za každý časový intervál: maximum, minimum, cena otevření a zavření. Nejnižší a nejvyšší ceny jsou zobrazeny pomocí vertikální linie, ceny otevření a zavření - horizontálními liniemi. Linie zleva z vertikálu - cena otevření, linie zprava - cena zavření.

Spotový trh

Trh, na kterém se transakce provádějí s okamžitým provedením. Poznamenejme také, že na spotovém trhu vlastnická práva jsou přeneseny z prodávajícího na kupujícího v okamžiku provedení transakce a konečné výpočty mohou trvat až dva pracovní dny.

Spread

Rozdíl mezi cenami Bid a Ask. V toku kotací, přijímaném klientem v obchodním terminále, existují dvě ceny. Aktuální spread měnového páru nebo aktiva je součástí likvidity tohoto finančního instrumentu.

Sterling

Slangový název britské libry (GBP)

Stochastický oscilátor

Indikátor definuje místo aktuální ceny zavření v cenovém rozsahu posledních několika period na základě nápadu, že cena usilují o horní hranice v rozmezí rostoucího trendu a dolní - v rozmezí klesajícího trendu.

Světový měnový trh (FOREX)

Trh, na kterém účastníci mají možnost koupit, prodat, směnit a spekulovat na měnu. Měnový trh se skládá z komerčních firem, centrálních bank, investičních firem, hedge fondů, maloobchodních makléřů a investor.

Svíčkový graf

Tento typ grafu ukazuje ceny otevření a zavření, stejně jako maximální a minimální cenu za období. Je-li cena otevření vyšší než cena zavření, tělo svíčky je temné. A naopak, je-li cena zavření vyšší než cena otevření, pak tělo svíčky je světlé.

Swap

Operace připsání nebo odečtení z účtu klienta určité částky při přenosu pozice do dalšího dne ("na zítra"). Velikost swapu je přímo úměrná objemu pozice a závisí na aktuálním rozdílu úrokových sazeb podkladových a kótovaných měn (nebo aktiv) na mezinárodním trhu půjčování.

T

Technická analýza

Тechnika se používá pro předvidání dalších změn na komoditním a měnovém trhu založená jenom na předešlých pohybech cen a úrovně hlasitosti.

Technické indikátory

Technické indikátory jsou neoddílnou částí technické analýzy. Jejich cílem je odhad směru pohybu na trhu a pomoc traderovi. Existuje velká sada indikátorů, které se používají obchodníky k určování pohybu na trhu. Jední obchodníci dávají přednost indikátorům, které dobře fungovaly v minulém, jiní si vyzkoušejí nové indikátory. Jako příklad lze uvést indikátory Billa Williamse, oscilátory, trendové indikátory a indikátory objemů.

Teorie "Chaosu" Billa Williamsa

Bill Williams vyvunul svou unikátní teorii sjednotiv psychologii obchodování s Teorií Chaosu a jejich vliv na trhy

Tick

Nejmenší možný pohyb v ceně finančního instrumentu.

Transakční náklady

Náklady vzniklé obchodníkem při nákupu nebo prodeji měn nebo komodit, které zahrnují v sobě komise brokera.

Trendová linie

Linie spojující řadu extrémně horních a dolních bodů na grafu ceny.

Trojité dno

Grafický cenový model "Trojité dno" se obvykle vytváří na klesajícím trendu a je příznakem jeho dalšího otočení. Tento model je důležitější než "dvojité dno"

Trojitý vrchol

Grafický cenový model "Trojitý vrchol" se obvykle vytváří na vzestupném trendu předjímáním jeho další otočení a pokles cen. Tento model je důležitější než "dvojitý vrchol"

Trojúhelník (Symterický)

Grafický cenový model "Symetrický trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, který se může formovat jak na vzestupném, tak i na sestupném trendu a slouží k potvrzení jeho dalšího směru.

Trojúhelník (vzestupný)

Grafický cenový model "Vzestupný trojúhelník" je obrazcem pokračování existujícího trendu, obvykle formující na vzestupném pohybu a sloužící potvrzením jeho dalšího směru.

Tržní příkaz (Market Order)

Příkaz nákupu a prodeje finančního instrumentu (např.měny) za aktuální tržní cenu.

U

USDCAD

US dolar a Kanadský dolar je křížový měnový pár. Kotace tohoto páru ukazuje kolik je kanadských dolarů zapotřebí k nákupu jednoho US dolaru.

USDCHF

Měnový pár z US dolaru a švýcarského franku, kde US dolar je podkladovou měnou a švýcarský frank - kotovaný.

USDJPY

Měnový pár "US dolar / Japonský jen". V tomto páru US dolar je podkladovou měnou, japonský jen - kotovaným.

V

Vlajka

Vlajka je krátkodobým grafickým modelem pokračování trendu ukázáním, že jeho směr se drží v blízké budoucnosti. Například, ne denním grafy model se často formuje během týdne nebo dvou.

Volatilita

Míra rizika, statistický indikátor oceňující stupeň výkyvů ceny aktiva.

Výpočet

Obchodní proces, při kterém jsou cenné papíry převedeny kupujícímu výměnou za platbu prodejce. Tento proces trvá obykle jeden až tři dny po dokončení transakce.

Vzestupný (Býčí) Obdélník

Grafický model "obdélník" slouží k potvrzení směru existujícího trendu. "Vzestupný obdélník" se formuje na rostoucím trendu a označí vysokou pravděpodobnost pokračování růstu ceny aktiva

W

Williams Procenta Rozsah

Účelem inikdátoru je určování stavu překoupenosti nebo přeprodanosti aktiva a určování možných bodů otočení.

Z

Záloha

Množství požadovaných peněz pro otevření a držení poziece. Je také známo jako "marže".

Zisk

Kladný finanční výsledek z obchodních operací.

Znehodnocení

Snížení ceny aktiva

Zrychlení/Zpomalení

Technický indikátor Accelerator/Decelerator (Zrychlení/Zpomalení) ukazuje na zrychlení či zpomalení běžné pohybující síly trhu.

Úr

Úroveň rezistence

Rezistence je jednou ze klíčových pojmů technické analýzy. Rezistencí se nazývá cenová úroveň při které aktivita prodejců je dostatečně podstatnou, aby odvrátili další nákup a růst ceny aktiva

Úroveň supportu

Support je jedním ze klíčových pojmů technické analýzy. Supportem se nazývá cenová úroveň při které aktivita kupců je dostatečně podstatná, aby odvrátili další prodej a snížení její ceny

Ří

Řízení rizik

Identifikace a posouzení úrovně rizik, stejně jako přijetí opatření k jejich vyvedení na požadovanou úroveň a monitoring nové úrovně rizika, aby ten zůstal na požadované úrovni.

А

АUDUSD

Měnový pár australského dolaru a amerického dolaru. V tomto páru Australský dolar je podkladovou měnou, americký dolar je kotační měnou.