Co je obchodní platforma

Obchodní platforma je soubor technických a programových prostředků, které poskytují uživatelům (traderům) přístup k informacím o situaci na finančních trzích, umožňují obchodovat a také sledovat závazky mezi klienty a společností poskytující služby přístupu k finančním trhům.

Obchodní platforma funguje na internetu a skládá se ze dvou základních částí:


Mezibankovní trh
Server společnosti
Klientský terminál
  1. 1Klientský terminál – program, který je instalován na PC nebo na mobilní zařízení obchodníka;
  2. 2Server společnosti, který poskytuje kotace (informace o cenách finančních instrumentů) na klientských terminálech obchodníků, uskutečňuje obchodní operace na žádost obchodníků a ovládá jejich účty.

Obchodní platformy se liší nabízenými funkcemi, rozhraním, technickými charaktersitikami, hlavní ze kterých jsou:
  • Způsob instalace klientského terminálu; a) je instalován na PC; b)používá web rozhraní (přes program Internet Browser); c) je instalován na mobilní zařízení, gadget;
  • Grafické zobrazení získaváných kotací;
  • Provedení technické analýzy pomocí indikátorů;
  • Snadné a rychlé rozhraní pro nastavení příkazů;
  • Možnost obchodovat na burzách nebo současně s několika poskytovateli likvidity (např. v ECN);
  • Automatické obchodování - možnosti provádět automatické obchodní operace dle vlastní strategie;
  • Doplňkové služby - vedení účtů, zprávy, generace signálů.