Portfoliové obchodování

Klasická analýza grafu ceny – nedílná součást vnitrodenního obchodování. Zároveň dokonce fundamentální investoři považující horizonty několik měsíců a let, obrátí se k podkladovému aktivu trendu pro testování svých nápadů a správného omezení rizik. Inerciální vlastnosti na akciovém trhu, jeho částečná efektivita byly pozorovány v osmdesátých letech dvacatého století. Jedním z výsvětlení schopností trhu udržet směr pohybu při oslabení fundamentálních faktorů patří George Sorosovi: teorie reflexivity aklciových trhů (“Alchymie financí”). Hlavní nápad tohoto modelu spočívá v tom, že na chování účastníků trhu má vliv očekávání pohybu ceny a psychologická setrvačnost, která vede k tomu, aby trend zachovával svůj směr.

Podívejme se na přiložení teorie portfolia k vytvoření kompozitních instrumentů. V tomto článku ukažeme jakým způsobem portfoliové obchodování, realizované pomocí technologie PCI dle metody Portfoliového kótování, umožňuje snížit investiční riziko.
Základním kritériem odhadu obchodní transakce je poměr potenciální výnosnosti a rizika přijímaný investorem. Portfoliová analýza předpokládá statistickou analýzu dostupných aktiv, jejich vzajemný vztah a sestavení kombinovaného instrumentu, který se shoduje s maximálním poměrem výnosnost/riziko. V tomto článku bude považována analytická metoda William Sharpe vytvořený na základě tržního indexu S&P 500. Stažení článku

Globální finanční krize roku 2008 se dotknula všech odvětví bez výjimky hospodářské činnosti. Přímo i nepřímo měla ovlivnila výslednost aktivity firem, ale stupeň tohoto vlivu byl různým.

Předpokládejme, že investor je připraven přijmout vyšší úroveň rizika pro zvýšení očekávané výnosnosti portfolia. Ať maximálně přípustná standardní odchylka výnosnosti portfolia činí 2.5%. Proveďme proceduru optimizace váhových koeficientů pro vyhledávání maximální výnosnosti portfolia při přítomnosti dodatečného omezení pro standardní odchylku (nemusí převyšovat 2.5%).

Vyhledávání optimální struktury aktiv v portfoliu není jednoduchá záležitost. Na jedné straně hodně závisí na parametrech aktiv, která jsou v portfoliu, na druhé straně závisí na individuálních přednostech a omezeních investora. Nicméně, současná finanční teorie a nové metody analýzy a obchodování značně tento proces zjednodušují.
Jedním z příkladů provedení současné teorie portfolia může sloužit metoda Portfoliového kótování: metoda umožňující budovat a analyzovat více variant portfolií, vytvořených z velkého počtu aktiv. Navíc, hodnota příležitostí pro analýzu není pouze ve sledování změn obsolutní hodnoty portfolia, ale ve studiu chování portfolia vůci trhu či alternativnímu portfoliu, což umožňuje operativně učinit investiční rozhodnutí. Důsledkem použití metody je vytvoření nové finanční jednotky – syntetického instrumentu (s technickým názvem PCI – personal composite instrument).

Funkcionál metody Portfoliového kótování PQM umožňuje vytvořit jakékoliv kombinace aktiv z řady dostupných instrumentů. V tomto článku chtěli bychom upozornit na americký trh akcií, zvolit nějaké cenné papíry, sestrojit graf pro získávané portfolio a analyzovat jeho chování v průběhu posledních let.
Jak je známo, finanční krize, vypuklou v roce 2008, vedla k vážným následkům pro světový finanční systém a podstatným ztrátám pro investory. Svět se snaží vzpamatovat již 4,5 roku a teprve nedávno se začaly projevovat příznaky oživení aktivity v největší ekonomice světa - USA.