اسناد و مدارک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اسناد و مدارک

توافقنامۀ مشتری که شامل مفاد اساسی خدمات شرکت به مشتریان می باشد. شرایط و ضوابط کسب و کار. قواعد سیاست اجرایی معاملات و دستورهای معاملاتی. هشدار ریسک، شامل اطلاعاتی دربارۀ ریسک های مربوط به معامله در بازارهای مالی.

IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)

برای شروع معامله آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back