شاخص سهام و قراردادهای ممتد CFD کالا | قراردادهای ممتد آتی | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

قراردادهای ممتد CFD روی شاخص ها و کالاها

ما معاملۀ شاخص سهام و قراردادهای ممتد CFD کالا (بدون تاریخ انقضاء) را ارائه می دهیم که با الگوریتم های خاصی محاسبه می شوند و مبتنی بر نزدیک ترین قراردادهای آتی نقد هستند. با فرارسیدن تاریخ انقضای قراردادهای آتی جاری، قیمت CFD هایی که ما ارائه می دهیم دچار هیچ گونه نوسان قیمت یا شکاف قیمتی (گَپ) نمی شود. این الگوریتم دو روش را برای محاسبۀ ابزارهای جدید بکار می گیرد؛ اولین روش برای شاخص های سهام است و دومین روش برای کالاها است. .


قراردادهای ممتد CFD روی شاخص های سهام و کالا

CFD شاخص سهام ممتد از دو ابزار تشکیل شده است که عبارتند از شاخص سهام و نزدیک ترین قرارداد آتی روی این شاخص سهام. همینک به بررسی مثالی از ایجاد یک قرارداد CFD ممتد در S&P500 می پردازیم.

طرح محاسبۀ برای قرارداد ممتد CFD روی کالاها

1. قراردادهای آتی نفت خام برنت با تاریخ های انقضای مختلف در بورس بین المللی لندن (بورس آتی ICE اروپا) معامله می شوند. با استفاده از مثال قرارداد CFD که ایجاد کرده ایم، سه قرارداد آتی انتخاب شده اند که عبارتند از قرارداد نزدیک، قرارداد بعدی و دورترین قرارداد آتی.

بورس بین المللی ICE، تعداد زیادی قراردادهای آتی نفت خام را ارائه می دهد که برای 5 سال بعد منقضی می شوند؛ به عبارت دیگر، هر قرارداد آتی برای 5 سال معامله می شود اما فقط تعداد کمی قرارداد را می توان نقد در نظر گرفت و اینها اساساً قراردادهای آتی نزدیک و بعدی هستند. بنابراین همزمان می توان چندین قرارداد آتی نقد مرتبط با تاریخ های انقضای متفاوت (و بر اساس تحویل) را همزمان معامله کرد اما نقدترین شان همچنان قراردادهای آتی نزدیک و بعدی هستند. این قراردادهای آتی طبق ساعات معاملات از 02:00 تا 24:00 CET (جمعه: 02:00 تا 22:00) در روزهای کاری معامله می شوند.

معاملۀ قراردادها حدود یک ماه پیش از دورۀ تسویه متوقف می شود که معمولاً وسط ماه است. به عبارت دیگر، به عنوان مثال قراردادهای آتی برای تحویل در ماه مارس تا وسط فوریه معامله می شوند. قاعدتاً قیمت قرارداد آتی بعدی بالاتر از قیمت قرارداد نزدیک یا پایین تر از قیمت بلند مدت حفظ می شود.

2. به عنوان مثال سه قرارداد آتی با زمان تحویل در سال 2015 را در نظر بگیرید که عبارتند از BRN5J (آوریل)، BRN5K (مه) و BRN5M (ژوئن). این قراردادهای آتی به عنوان Futures 1، Futures 2 و Futures 3 نمایش داده می شوند (تصویر 3 را ملاحظه نمایید). به منظور شفافیت بهتر، قیمت های آتی، تطبیق یافته هستند.

قرارداد ممتد CFD نفت برنت (که در تصویر به عنوان قرارداد ممتد نشان داده می شود) به عنوان یک میانگین موزون از دو قرارداد آتی محاسبه می شود: قرارداد نزدیک و قرارداد بعدی. میانگین موزون بوسیلۀ تعداد روزهای باقی مانده تا انقضای قرارداد نزدیک طبق فرمول زیر اجرا می شود:

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back