تحلیل تکنیکی بازار ارز - تحلیل تکنیکی فارکس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تحلیل تکنیکی بازار ارز - تحلیل تکنیکی فارکس

آرا زُهرابیان

بعد از انتشار گزارش خرده فروشی در کانادا، پیش بینی برای USDCAD ریزشی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ USDCAD نشان می دهد که USDCAD در نمودار چهارساعته (H4) بعد از آنکه در دو هفتۀ قبل به بالاترین سطح طی 10 هفتۀ اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد.

آرا زُهرابیان

علی رغم انتشار شاخص مدیران خرید در استرالیا، پیش بینی برای AUDUSD ریزشی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ AUDUSD نشان می دهد که AUDUSD در نمودار چهارساعته (H4) بعد از رسیدن به خط میانگین متحرک MA200 اکنون در پایین خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد.

آرا زُهرابیان

بعد از انتشار تخمین درآمدی بهتر از حد انتظار، پیش بینی برای قیمت سهام Nvidia صعودی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ قیمت سهام Nvidia نشان می دهد که S-NVDA# در نمودار چهارساعته (H4) بعد از آنکه ده روز قبل به بالاترین رکوردش رسید و بعد از آن ریزش پیدا کرد اکنون بالای خط میانگین متحرک MA200 رشد دارد.

آرا زُهرابیان

رشد GBPUSD در پی افزایش قیمت مسکن در بریتانیا

تحلیل تکنیکی نمودار یک ساعتۀ GBPUSD نشان می دهد که GBPUSD در نمودار یک ساعته بعد از ریزش و رسیدن به خط میانگین متحرک MA200 اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 در حال رشد است.

آرا زُهرابیان

بعد از انتشار آمار مربوط به تراز حساب جاری در منطقۀ یورو، پیش بینی برای EURUSD صعودی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ EURUSD نشان می دهد که EURUSD در نمودار چهارساعته (H4) بعد از آنکه در یک هفتۀ قبل به پایین ترین سطح طی سه ماه اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 رشد دارد.

آرا زُهرابیان

بعد از انتشار گزارش بهای صنعتی در کانادا، پیش بینی برای USDCAD صعودی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ USDCAD نشان می دهد که USDCAD در نمودار چهارساعته به بالای خط بدون نوسان میانگین متحرک MA200 رسیده است.

آرا زُهرابیان

بعد از گزارش ادامۀ افت بهای تولیدکننده در سوئیس، جفت ارز USDCHF ریزش دارد

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ جفت ارز USDCHF نشان می دهد که USDCHF در نمودار چهارساعته (H4) بعد از آنکه پنج روز قبل به بالاترین سطح طی سه ماه اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد.

آرا زُهرابیان

بعد از انتشار اخبار مربوط به تصادف های خودروهای بدون رانندۀ گوگل، پیش بینی برای سهام GOOGLE ریزشی است

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ قیمت سهام GOOGLE نشان می دهد که S-GOOG# در نمودار چهارساعته بعد از آنکه دو هفتۀ قبل به خط میانگین متحرک MA200 رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد.

آرا زُهرابیان

رشد GBPUSD علی رغم عدم تغییر تورم در بریتانیا

تحلیل تکنیکی نمودار یک ساعتۀ GBPUSD نشان می دهد که GBPUSD در نمودار یک ساعته (H1) بعد از آنکه دیروز به پایین ترین سطح طی ده روز اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 رشد دارد.

آرا زُهرابیان

ریزش USDCAD بعد از رشد به دنبال انتشار افزایش تورم در ایالات متحده

تحلیل تکنیکی نمودار یک ساعتۀ USDCAD نشان می دهد که USDCAD در نمودار یک ساعته (H1) بعد از آنکه دیروز به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد.

آکادمی معاملۀ IFCM - دوران جدید در آموزش فارکس
در دوره آموزشی تان قبول شوید:
  • گواهینامه دریافت کنید
آکادمی معامله
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back