Obchodování na akciovém trhu

Akciovým trhem nebo trhem cenných papírů nazývají soubor subjektů (účastníků), pravidel a transakcí spojených s výstupem a oběhem cenných papírů. Existuje burzovní a mimoburzovní trh cenných papírů. Tradiční akciová burza je organizačním trhem cenných papírů a obchodování na burze určuje chování finančního trhu celku. Na burze obchodují s cennými papíry spolehlivých vydavatelů, kteří prošli postup listingu. Na mimoburzovním trhu cenných papírů se koluje převážná část papírů a je alternativou na burzovním trhu. To jsou hlavně cenné papíry firem, které neprošly listing na burze.

Obchodování na akciovém trhu začalo od středověkých veletrhů – předchůdce moderních akciových burz, pak se objevily první burzy v Antverpách a v Lyonu, byly vydávány první akcie největších firem v Evropě. Zatím akcie jsou nejpopulárnějším investičním instrumentem.

Pokud dříve jenom malý počet lidí byl zapojen do burzovního obchodování, pak v poslední době se to s rozvojem elektronických technologií stalo dostupné téměř každému. Elektronický systém pro obchodování s cennými papíry umožňuje v reálném čase sledovat burzovní obchody, kupovat a prodávat cenné papíry, vydělávat na pohybech cen.

Obchody:

Fyzické osoby mají možnost provádět obchody pouze pomocí brokera. Prostřednictvím burzovního terminálu brokerské firmy se podává žádost o nákup nebo prodej cenného papíru. Burza automaticky kontroluje všechny předané žádosti, nachází ty protisměrné a vstoupí do transakce, v čehož důsledku cenný papír přechází kupujícímu. Na burzovním uživatelském terminálu se zobrazuje informace o uzavřené transakci. Obvykle celý tento proces trvá od 1-2 sekund.

Výběr brokera:

Existuje mnoho kritérií pro výběr brokerské firmy, ale hlavní z nich je spolehlivost, velikost komisí a finanční páky. Spolehlivost firmy nikdo nemůžu stanovit na 100%, ale mělo by alespoň zkontrolovat zkušenosti firmy na trhu a názory traderů.

Velikost komisí je velmi důležitá, chystáte-li se intenzivně obchodovat a neinvestovat do cenných papírů po dlouhou dobu.

Na rozdíl od měnového trhu velikost finanční páky na akciovém trhu není příliš velká - od 1:1 do 1:10.

Navíc, je velmi důležité, aby broker poskytoval svým klientům informativní a analytickou podporu, stejně jako poskytl spolehlivý a pohodlný program pro obchodování.

Čím obchodovat?

Za klasické obchodní instrumenty na akciovém trhu jsou považovány akcie a dluhopisy. Na trhu existuje velký počet dalších aktiv, včetně derivátů, ale obchodování s nimi je riskantnější.

Аkcie - existuje na akciovém trhu ohromné množství akcií různých firem, při jejichž nákupu by mělo řidit následující zásadou: u malolikvidních akcií je spread velký a proto krátkodobé obchodování je dražší, podobné akcie mohou být vhodné pro dlouhodobé investice. Pro aktivní obchody jsou vhodné vysoce likvidní akcie. V případě dlouhodobých investic se zisk tvoří v důsledku zvýšení cen akcií a vyplácených dividend.

Dluhopisy jsou atraktivní fixním obdobím oběhu a fixním ziskem, což umožňuje vypočítat budoucí velikost zisku z investic. Na rozdíl od akcií dluhopisy jsou méně riskantním instrumentem, ale jejich výnosnost je relativně menší.

Naučte se obchodovat s IFC Markets

IFCM Education Center

4 jednoduché kroky k učení obchodovat

Forex Trading Books

Knihovna učebnic o Forexu & CFD obchodování

Forex & CFD Video Tutorials

Video lekce pro začátečníky pro práci s obchodními platformami (MT4, MT5, NTTX)

Trader's Glossary

Obchodní terminologie: slovník Forex a CFD termínů