fbCo je CFD | CFD Kontrakty | CFD Obchodování | IFCM Čeština
CS

Co je CFD

Co je CFD

“ CFD (Kontrakt na rozdíl) je dohoda mezi dvěma stranami, obvykle nazývanými "kupující" a "prodávající", о vzájemné úhradě rozdílu mezi cenou otevřené pozice a cenou zavřené pozice obchodovaného instrumentu.”
Interested in Forex & CFD Trading? Start with IFC Markets

Je to univerzální obchodní instrument nabízející jednoduchou možnost obchodování na různých trzích bez vlastnění instrumentu fyzicky.

Popis CFD

Ve své podstatě, CFD jsou derivativními finančními instrumenty, které umožňují obchodníkům dosáhovat zisku na základě pohybu ceny různých aktiv, umožňující otevřít dlouhé pozice, pohybují-li se ceny aktiv nahoru, a krátké pozice, pohybují-li se ceny dolů. Cena CFD se pohybuje přesně ve stejném směru jako cena podladového aktiva a závisí na stejných faktorech. Současně s tím kontrakty na rozdíl poskytují řádu výhod ve srovnání s obchodem s podkladovým aktivem.

Příklad CFD

Pokud stále máte otázku “Co je CFD obchodování?”, pojd'me příkladem .., který pomůže všechno pochopit v praxi. Předpokládejme, že počáteční cena akcií Apple činí 100$. Uzavíráte (kupujete) CFD kontrakt na 1000 akcií Apple. Vzroste-li cena až do 105$, pak rozdíl, zaplacený kupujícímu prodávajícím, bude činit 5000$. Klesne-li cena až na 95$, prodávající dostane od kupujícího cenový rozdíl ve výši 5000$. Kontrakt nepředpokládá fyzické vlastnění, stejně jako nákup/prodej akcií, což umožňuje investorům se vyhnout vyřízení vlastnických práv na aktiva a ztrátám z obchodů.

Příklad CFD

Principy CFD obchodování

CFD imituje zisk a ztrátu reálného obchodu k nákupu nebo prodeji aktiva. Kontrakt umožňuje obchodovat na hlavním trhu a dostat zisk bez vlastnění aktiva.

Principy CFD obchodování
50%
Margin

Předpokládejme, že očekáváte pokračování rychlého růstu cen na kovovém trhu a chcete koupit 1000 akcií Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), největší na světě výrobce mědi. Můžete koupit tyto akcie prostřednictvím brokera a zaplatit významnou část (v souladu s regulačními normami Federální rezervní banky, v současné době velikost počáteční marže v USA je rovna 50%) cen těchto akcií, а na ostatní část vzít si úvěr u brokera a zaplatit komisi brokerovi.

Marginální obchod
2.5%
Margin

ísto toho si můžete koupit CFD kontrakt na 1000 akcií FCX. Pro nákup kontraktu musíte vložit mnohem nižší součet zálohy (2,5% plné ceny akcií u IFC Markets).

CFD obchodování

CFD – je univerzální investiční prostředek. Kontinuáoní CFD kontrakty, které nemají datum expirace, předpokládají, že investoři mají svá vlastní rozhodnutí kdy zavřít kontrakt a fixovat ztrátu nebo zisk. Kromě toho, někteřé níže uvedené příležitosti delají kontrakty na rozdíl cen ideálními instrumenty pro internet obchodování.

Obchodovat s kontinuálními CFD kontrakty

Marginální obchod

Marginální obchod umožňuje zaujímat větší pozici při malému součtu investovaného kapitálu. Když trh se pohybuje ve Vašem očekávaném směru, zisk se zvyšuje, jelikož Vami byla vložena pouze část celkové ceny kontraktu, a zisk bude obdržen od změny celkové ceny. Samozřejmě, při marginálnímu obchodu ztráty také mohou růst, v případě, pokud trh jde proti pohybu. Proto je třeba projevovat náležitou opatrnost při obchodování s finanční pákou: ovládání riziky se stává velmi důležitým aspektem.

Intraday obchodování

Intraday obchodování je proces nákupu a prodeje různých aktiv v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že obchodník nebo investor může během tohoto dne provádět libovolný počet obchodních transakcí. Jelikož marginální obchodování umožňuje zvýšit pozici při omezenému objemu vložených prostředků, obchodovat se CFD je možné při malým kolísáním ceny aktiva během jednoho dne.

Obchodování s akciemi, komoditami, indexy a měnami

CFD (kontrakty na rozdíl) – je univerzální obchodní instrument, který v polsedních letech získala zvlaštní popularitu. Pomocí CFD se objevila možnost hrát na pohyby cen různých instrumentů bez nutnosti fyzického držení. CFD umožňuje obchodovat nejenom s akciemi, ale i hlavními akciovými indexy, měnami a komoditami.

Příležitost obchodovat jak při růstu, tak i při poklesu cen

CFD je pružný investiční instrument. Pokud jste jisti v rostoucím trendu, dostáváte zisk otevřením pozice k nákupu CFD. Můžete také spekulovat na snížení ceny prodáním CFD. Držitelá otevřených pozic k nákupu CFD na akcie dostávají dividendovou opravu rovnající se hodnotě vyhlášené výplatě dividendy, pokud v době otevření obchodů v den výplaty opravy (shoduje se s ex-dividendovým datem) instrumentu je otevřena dlouhá pozice. Naopak, dividendová oprava bude odečtena z účtu klienta, pokud je otevřena krátká pozice.

Hedgování investičního portfolia

Pokud předpokládáte, že akcie budou zlevnit, ale nechcete je prodávat, pak můžete použít strategii hedgování portfolií od rizik otevřením pozice k prodeji CFD na svoje portfolio akcií. Zisk z krátké pozice CFD uhradí ztráty z poklesu ceny aktiv v portfoliu. Budete mít menší ztráty ve srovnání s hedgováním při prodeji reálných aktiv, abyste potom je koupili levneji.

Investičního Portfolia
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.

CFD obchodní instrumenty u IFCM

Visit Educational Center Více o principech CFD obchodování naleznete v sekci "Jak obchodovat s CFD kontrakty". Navštívit online vzdělávací centrum
Vyzkoušejte si obchodování s CFD zdarma na našem vlastním obchodním terminálu NetTradeX. Stáhnout
Zaregistrovat se do IFC Markets teď.
Globální přístup k finančním trhům z jednoho účtu