fbPsychologie obchodování | CFD a Forex obchodování | IFCM Čeština
CS

Psychologie obchodování

Na současném trhu měnové kurzy se definují řešeními traderů a investorů. Psychologie chování lidí je klíčem k pochopení odehrávajících se událostí na finančních trzích. V burzovním obchodování určující vliv na chování tradera mají takové vlastní pocity jako strach, lakomost, naděje atd. Slabí a sebevědomí, lakomí a líní, všichni ti lidé jsou odsouzeni se stát "obětmi" trhu. Znalost vlastních schnopností, záporných a kladných vlastností pomůžou traderovi se vyhnout zpistošení. Pokud však k tomuto přidat schopnost adekvátního hodnocení psychologického stavu a odpovídající chování tržního davu, pak úspěch bude garantovaným.

Jednou z pohybujících síl, která nutí Vás se zúšastnit v obchodování na spekulativních finančních trzích, je možností vydělávat "snadné peníze" či jestli to říkat přímo- lakomost. Výsledkem chamtivosti bude motivace k uzavření transakcí.

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Je možno vydělit dva typy motivací:

  • racionální motivace - je vyjádřena v chladné uvážlivosti při rozhodování o uzavření transakcí;
  • neracionální motivace- je vyjádřena v hazardu hráče a je prakticky přítomen u každého tradera, však jedni kontrolují svůj hazard, a jiní jsou otroci svých emocí a jsou prakticky odsouzeni k prohře.

Pokud trader nemá plán obchodování sestavující do uzavření transakcí, včechno to říká o tom, že tento člověk, nejspíše obchoduje pod vlivem chamtivosti.
Dalším faktorem, který nutí tradera v uzavření transakcí je naděje dosažení zisku. Při rozšířením naděje trader riskuje přehodnotit vlastní možnosti při analýze situace. Naděje musí být na závislém vztahu s výpočtem a chamtivostí. Právě, velká náděje začinajícímu traderu přivádí ke zpustošení. Trader, který žije s nadějí je odsouzen k neúspěchu. Pravě, naděje ponouká traderovi dělat chyby.

Zdánlivě obchodování zdá se jednoduchým, ale ve skutečnosti to není tak.

Vy nebudete moci se stát úspěšným traderem, pokud nebudete připraveni ke ztrátám a k výhodám. Obě jsou důležité části obchodního procesu.

Na cestě k ovládání obchodnímu umění se často setkávají překážky. Kdyx trader se zaostřuje na problemy (např. nedostatek prostředků, zdrojů a znalostí) on cítí hněv, pocit viny, zklamaní a neuspokojenosti. Ale takový emocionální stav neumožní se mu pohybovat vpřed.

Pokud ztrátá pro tradera je nepřijatelná, on nebude moci včas zavřít ztrátovou pozici. Kdy trader není připraven ke ztrátám, ony obvykle se dělají ještě větší.
V tradingu existuje mála menšina vítězů a drtivá většina porazení, přitom druzí chtějí vědět tajemství úspěchu prvních. Určitě musí být nějaký rozdíl mezi nimi. Ano, ovšem je: je to člověk, který obchoduje s dodržením samodisciplíny. Na otázku o tajemství svého stabilního tržního vítězství, takový vítěz odpovídá bez váhání, že mohl dosáhnout takových úspěchů pouze tehdy, když naučil ovládat své emoce.

Samodisciplína, kontrola svých emocí a schopnost změnit svůj úmysl již rozhodnuto o něčem: to jsou psychologické momenty, které nijak nespojené s informačními službami, poradenskými firmami, novými burzami, technickými či fundamentálními obchodními systémy (s počítačovými programy či bez takových).

Nepleťte si důvěru s nadměrnou sebedůvěrou

Rozhovor s tradery potvrzuje, že nadměrná důvěra hraje důležitou roli v obchodních řešeních. Pokud trader získává dobré výdělky, on se stává nakloněnějším k riziku, které s sebou nese špatné následky. Tato tendence se vyskytuje mezi nezkušenými účastníky trhu.

Nadměrná důvěra se snadno přeměňuje v nebezpečné vlastnosti, jelikož lidé, kteří jsou příliš přesvědčeni ve svých názorech, nevěnují pozornost důležitým informacím pro svoje obchodování.
Pokud člověk cítí velkou sebedůvěru, pak pro rozpačitost, neklid a strach zůstává méně míst.

Jak se rozvíjí pocit důvěry?

Přirozeným způsobem, do té míry, že člověk si zvyká spoléhat se pouze sám na sebe, co má dělat, přitom bez nejmenších váhání. S touto sebedůvěrou on se nemá bát trhu, zdánlivě s nepředvídatelným a chaotickým chováním. Záležitost zde vůbec není v něm: přece se nezměnil trh, ale trader- jeho vnitřní svět a psychologický styl. Trh zůstal dřívějším, technické nástroje tradera také.

Existují dvě důležité složky v cestě k efektivnímu obchodování.

  • mít princip obchodovat jenom na základě sebedisciplíny.
  • naučit se odebírat negativní emocionální energii, která zůstala v paměti z minulé obchodní zkušenosti.

Díky sebedisciplíně se rozvíjí i sebedůvěra, která je nutná pro úspěšné tržní činnnosti. Téměř ve většině případů každý trader začíná svou cestu v počáteční fázi bez psychologického nastavení a bez principu sebedisciplíny. Nejspíše obdrží psychotrauma (psychologický stav, který může vyvolat pocít strachu) různého stupně složitosti. Je třeba se naučit jak se zbavit přežívání. Tehdy a i strachy budou menší, a jako následek, Vy budete zahrnovat nové ználosti o přírodě trhu.

Nezapomeňte, že každé chvíle je výborným ukazatelem úrovně Vašeho rozvoje. Ale pokud podkládat každý neúspěch chybou, pak tím bereš sebepoznání, které je v každém okamžiku. Avšak, lidé se vyhýbají poznání nového o sobě. Proč? Protože chyba obvykle je duševní bolestí pro ně. Instinktivně se vyhýbajíc bolesti, člověk se mimovolně vyhýbá znalostem o sobe, mezitím ony jsou nutné, aby příště se lépe vyrovnat s podobnou situací.

Abyste měli úspěch v tradingu, musíte převzít plnou zodpovědnost za svojé řešení a činnosti.

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.