fbTổng quan phương pháp PQM và PCI | Giao dịch danh mục | IFCM Việt Nam

Thiết lập và giao dịch dụng cụ Synthetic

Vào năm 2025 tất cả các broker sẽ cung cấp dịch vụ tạo dụng cụ giao dịch cá nhân.Còn chúng tôi cung cấp nó ngay bây giờ!!!

Phương pháp Portfolio Quoting là gì?

Phương pháp Portfolio Quoting là giai đoạn phát triển mới của phân tích danh mucjd đầu tư và giao dịch (được tuyên bố bản quyền). Nó cho phép lập những dụng cụ tài chính mới từ tập hợp các tài sản hiện có, xác định giá trị một loại tài sản này đối với loại khác và nghiên cứu sự thay đổi giá trị tương đối của những dụng cụ mới theo thời gian.

  • 1 EUR / DJI
  • 2 XAU / AUD
  • 3 CORN / SOYB
  • 4 APPLE+GOOGLE / DJI
  • .
  • .
  • .
  • n AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD
Ví dụ các dụng cụ
1
Mở tài khoản và
tải NetTradeX PC
2
Thiết lập PCI và
bắt đầu giao dịch
Khả năng tạo lập và giao dịch với những dụng cụ tài chính mới, được tạo ra từ tập hợp các tài sản hiện có, bởi chính bạn
Khả năng giảm rủi ro dài hạn
Khả năng tạo cặp ngoại tệ chéo (cross) mới từ những ngoại tệ hiện có
Khả năng thiết lập “dụng cụ đặc biệt”, có ổn định với các biến động của thị trường trong thời gian dài
Khả năng hoàn hảo trong việc tạo lập danh mục đầu tư vị trí (tạo từ các vị trí ngắn và dài) và phân tích đồ thị của nó.
Lịch sử giá của dụng cụ được lập lên tới 40 năm