fbآمار تاریخی EURCZK | قیمت های تاریخی EURCZK | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

آمار تاریخی EURCZK

قیمت های تاریخی EURCZK

در این جدول آمار تاریخی 24 روز از EUR CZK برای هر روز را در اختیار شما قرار دارد. قیمت باز شدن جفت ارز در این جدول نمایش داده می شود. قیمت باز شدن جفت ارز همان قیمتی است که جفت ارز EURCZK در زمان باز شدن بازار در روز معاملاتی، برای اولین بار در آن معامله شده است. بالاترین قیمت روز عبارت است از بالاترین قیمت معاملاتی در این دورۀ زمانی، پایین ترین قیمت عبارت است از پایین ترین قیمت معامله شده در طی دورۀ زمانی و قیمت بسته شدن عبارت است از آخرین قیمتی که جفت ارز در طی یک جلسۀ معاملاتی عادی در آن معامله شده است.

شما در آخرین ستون این جدول، درصد تغییر را مشاهده می کنید که عبارت است از نسبت قیمت بسته شدن در امروز به قیمت بسته شدن در روز گذشته.

دربارۀ جفت ارز EURCZK

نوع: جفت ارز متقاطع بیگانه (Exotic cross)

نقدینگی: زیر متوسط