آمار تاریخی شاخص | قیمت های تاریخی شاخص | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

آمار تاریخی شاخص

شما در این جدول می توانید تاریخچۀ قیمت شاخص هایی که توسط IFC Markets ارائه می شوند را مشاهده کنید. اسامی شاخص ها در این جدول بر اساس کشورهای شان دسته بندی شده اند. بعد از اینکه تصمیم گرفتید کدام شاخص را معامله کنید می توانید با استفاده از لینک آن شاخص در ستون ابزار در این جدول، به جزئیات بیشتری دربارۀ آن شاخص دسترسی پیدا کنید.

قیمت های تاریخی شاخص

ابزارناممنطقه
AU200 ASX 200 Indexآسیا و اقیانوسیه
DE30 DAX Indexسهام
DJI Dow Jones Indexسهام
GB100 GB 100 Indexسهام
HK50 Hang Seng Indexآسیا و اقیانوسیه
Nd100 Nasdaq Indexسهام
NIKKEI Nikkei Indexسهام
SP500 S&P 500 Indexسهام
USDIDX US Dollar Indexارزها
JP2000 JP2000آسیا و اقیانوسیه
RUT2000 RUT2000آمریکا و کانادا
USVIX USVIXآمریکا و کانادا

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back