fbAlgoritmické obchodování | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Algoritmické obchodování

Forex Algorithmic Trading

Spolu s rychlým rozvojem výpočetní techniky se na konci dvacatého století změnil proces obchodů na finančních trzích, který se téměř stal výhradně elektronicky. Objevil se nový segment obchodování – algotrading.

Аlgoritmické obchodování – je to automatizovaný systém rozmístění a ovládání požadavků na obchodování s různými finančními instrumenty pomocí počítačových programů na základě matematických algoritmů. Obchody při algotradingu se provádějí bez zásahu člověka. Algotrader pouze popisuje algoritmus chování robota (mechanického obchodního systému (МOS)) v různých situaciích v programovacím jazyce. Na základě analýzy předchozích cen finančních instrumentů vypočítávají pravděpodobnost poklesu budoucích cen v určitém rozsahu. Robot vstoupí do transakce nebo vychází z ní při určitých změnách na grafu cen obchodovaného aktiva. Populárním způsobem algoritmického obchodování je vysocefrekvenční trading (High Frequency Trading(HFT)), tedy provedení elektronických obchodů s velmi visokou rychlostí. Vysocefrekvenční roboty s cílem získání malého zisku otevírají a zavírají velký objem krátkodobých pozic.

Strategie algoritmického obchodování

Existuje velké množství strategií algotradingu, které se vytvářejí programátory do obchodních robotů. Základních z nich jsou:

VWAP (Volume Weighted Average Price) - vážená průměrná cena dle objemu. Distribuuje objemy požadavků rovnoměrně v určitých interválech za nejlepší cenu poptávky a nabídky, ale ne vyšší než vážená průměrná cena za určité období.

TWAP (Time Weighted Average Price) - vážená průměrná cena dle času. Splňuje požadavky rovnoměrně dělením na pravidelné intervály. Strategie nebere v úvahu předpokládanou změnu objemů, která může ovlivnit trh negativně.

Percentage of Volume - úrok z objemu obchodů. Udržuje pevný úrok účasti na trhu, který je zvolen uživatelem. Obchoduje časté a malé transakce, dobře reaguje na skoky objemu.

Iceberg - vystavený požadavek na prodej nebo nákup neukazuje plnou velikost burzovního požadavku. Potecniální kupci mohou vidět jenom část požadavků a teprve po jeho provedení se vystavuje další část. A tak až do jeho uplného provedení.

Тrendsledující strategie. Úlohami strategie jsou: včasné odhalení nastupujícího trendu prostřednictvím různých indikátorů technické analýzy, výdávání signálů obchodování ve směru trendu a výdávání signálů zavření pozic při odhalení příznaků dokončení trendů.

Аrbitráž - burzovní robot, který fixuje rozdíl v cenách stejných nebo ekvivalentních instrumentů na různých obchodních prostorách, kupuje levně na jednom místě a okamžitě prodává draze na jiném místě s očekáváním, že ceny na instrumenty se sejdou a pozice se uzavřou se ziskem. Arbitráž je považována za téměř bezrizikovou strategii, jelikož robot kupuje aktiva krátkodobě, aby se zabránil náhlým výkyvům cen v čase. Zisk z arbitrážových transakcí není příliš velkým a celková výnosnost se utváří díky četnosti provedení transakcí.

Scalping - strategie krátkodobých vnitrodenních spekulativních transakcí. Nejčastějí pro scalping se používají vysocefrekvenční roboti, kteří otevírají a zavírají pozice při dosažení zisku za pár pipy. Obvykle strategie se používá na spotových trzích, kde je komise z obratu významně nižší.

Párové obchodování nebo statistická arbitráž – strategie zaměřena na zjištění korelace mezi různými instrumenty na trhu a vydělávání z nerovnováhy mezi nimi. To znamená, že jedno aktivum může být v malých časových interválech podceňováno nebo přeceňováno vůči jinému. Robot používá tento moment, zafixuje odchylku aktuálního poměru z hodnoty svého klouzavého průměru.

Аlgoritmické obchodování spolu se všemi svými výhodami v rychlosti obchodování, absenci emocí, zabezpečení vysoké volatility na trhu, snížení volatility na trhu, má také řadu nevýhod:
- Vysocefrekvenční algoritmičtí tradeři často komplikují práce na burzách kvůli nadměrnému počtu požadavků.
- Neoprávněné zvýšení volatility na trhu. Např. dne 6. května 2010 během několika minut Index Dow Jones spadl o 8,6% (ztráty na trhu činily více než 1 bilion dolarů). Načež, za devadesát sekund index nahrával 543 pipů (4,67%). Příčinou byla v tom, že vysocefrekvenční roboti v podmínkách nejistoty eliminovali všechny svoje pozice. Ostrý odliv likvidity na pozadí pádu indexu vedl k nadměrnému růstu bez jakýchkoli ekonomických opodstatnění.
- Poruchy algoritmických systémů. Známe několik případů, když největší hráči na trhu byli na pokraji bankrotu kvůli selhání programu.

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.