Obchodní poradci NetTradeX

NetTradeX Advisors – je doplňkovým obchodním terminálem, který umožňuje automatizovat obchodování s pomocí vestavěného programovacího jazyka NTL+ a take rozšiřuje funkčnost obchodního terminálu NetTradeX. Uživatel může obchodovat pouze na terminálu NetTradeX nebo současně na dvou terminálech – na základním a na doplňkovém.

NetTradeX Advisors používá stejné údaje pro autorizaci uživatele, jako i NetTradeX - uživatelské jméno a heslo.


NetTradeX Language (NTL+) - vestavěný jazyk v obchodním terminálu NetTradeX Advisors, který doplňuje funkčnost základního terminálu v části realizace algoritmů automatického obchodování.


Jazyk NTL+ je C-podobným, proto jsou v něm zahrnuty všechny standardní konstrukce jazyka C. Uživatelé, kteří jsou znalí s programovacími jazyky С, С++, MQL4, Java, JavaScript, najdou s nimi a s jazykem NTL+ velké podobnosti. V NetTradeX Advisors pomocí vestavěného jazyka NTL+ lze vytvořit tři různé skripty: experty, indikátory a utility. Každý druh skriptu je určen pro určité obchodní či analytícké účely:

  • Experty (Expert Advisors) jsou obchodní roboty, které umožňují obchodovat na trhu a automaticky analyzovat jeho stav;
  • Indikátory (Custom Indicators) umožňují vytvořit vlastní indikátory jak na základě vestavěných indikátorů, tak i plně unikátní;
  • Utility (Utilities) umožňují provádět obchodní či jiné operace.

Parametry expertů lze změnit během jejich vykonání změnou nastavení obchodování "on the fly". V daný moment pro vykonání skriptů se podkládá omezení: skript nemá vykonávat více než 75 obchodních žádostí za minutu (toto omezení bude v budoucnu odstraněno).
Pro odlaďování skriptů a kontrolu obchodních strategií na terminálu je realizován testovač strategií fungující na základě historických dat.

Na obchodním terminálu NetTradeX Advisors uživatel, kromě obchodů poradci, může provádět základní obchodní operace v manuálním režimu, např., otevřít a zavřít pozice, nastavit příkazy, použít standardní grafy, přídat grafické indikátory a objekty pro analýzu tendence na trhu. Navíc, je realizována možnost vizuálního obchodování; mnoho obchodních operací se mohou provádět přímo na grafu.

Práce na vlastnosti a pohodlí terminálu NetTradeX Advisors a jazyka NTL+ pokračuje. V nejbližších verzích jazyk NTL+ získá vlastnosti a možnosti objektově orientovaných jazyků - pozůstalost, polymorfie, interface atd.


Pokud dříve uživatel napsal poradce v jazyce MQL4 (platforma MT4), pak může ho jednoduše převést do jazyka NTL+ a vypouštět na terminálu NetTradeX Advisors. Více informací uživatel najde zde.


.

Při prvním spuštění terminálu NetTradeX Advisors zadejte následující údaje (login, heslo a typ účtu, při vstupu do základního terminálu NetTradeX):

  • Login - Vašeho účtu v NetTradeX.
  • Heslo – Vašeho účtu v NetTradeX.
  • Typ - účtu (Demo, Real).