fbSự thực thi lệnh tốt nhất | Mô hình thực hiện lệnh | IFCM Việt Nam

Mô hình thực hiện lệnh trên IFC Markets

Trader thân mến!

Thực hiện lệnh tốt nhất là trách nhiệm của broker thực hiện lệnh dưới sự ủy quyền của khách hàng với mục đích đảm bảo lợi ích tốt nhất cho giao dịch của khách hàng. IFC Markets vô cùng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ này, và chúng tôi cung cấp những điều kiện giao dịch tốt nhất như sau:

 • Thực hiện lệnh - tức thời
 • Hình thành tỉ giá — với spread cố định hẹp nhất
 • Khối lượng giao dịch — bất kì

1. Mô hình thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng ghép.

Tỷ giá công ty cung cấp cho khách hàng qua phần mềm giao dịch được hình thành tự đông tư các đơn giá tốt nhất của các nhà cung cấp thanh khoản trên thị trường. Chúng tôi cung cấp spread thấp và cố định. Khách hàng khớp lệnh theo giá thị trường.

Công ty IFC Markets thực hiện lệnh của khách hàng theo mô hình ghép, phụ thuộc vào khối lượng giao dịch.

a) Các lệnh giao dịch nhỏ hơn $1 triệu.

Lệnh được thực hiện theo giá trên sàn giao dịch, sau đấy các lệnh được tổng hợp lại thành một lệnh lớn và sau đấy hedge lại tại bên cung cấp thanh khoản. Không có sự chậm trễ trong giao dịch, rủi ro thay đổi tỷ giá tại nhà cung cấp thanh khoản vì phải chờ khi số lượng đủ để tổng lại, rủi ro này chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm. Phần lớn các lệnh giao dịch của khách hàng trong công ty được bù trừ nhau thành 0, chỉ có các số dư sẽ tổng lại và hedge lại tại nhà cung cấp thanh khoản, sơ đồ này cho phép tăng tốc độ và độ tin cậy.

 • Khách hàng
 • Tỷ giá

  Tổng hợp báo giá

  Tỷ giá

  Lệnh

  Tổng hợp khối lượng

  Lệnh
  (hedge)

 • Nhà cung cấp thanh khoản

b) Các lệnh giao dịch trung bình với khối lượng trên $1 triệu nhưng dưới $10 triệu

Lệnh được thực hiện ngay lập tức trong phần mềm và sau đấy sẽ tự động khớp giá lại tại bên cung cấp thanh khoản. Ở đây lệnh thực hiện theo mô hình STP.

Không có sự chậm trễ. Rủi ro thay đổi tỷ giá ở đây chúng tôi sẽ đứng ra chịu trách nghiệm.

 • Khách hàng
 • Tỷ giá

  Tổng hợp báo giá

  Tỷ giá

  Lệnh

  Lệnh
  (hedge)

 • Nhà cung cấp thanh khoản

c) Thực hiện lệnh lớn (hơn $10 triệu)

Lệnh thực hiện qua server công ty và ngay lập tức nhận qua đến nhà cung cấp thanh khoản, sẽ thông báo lại về tình trạng của lệnh (nếu giá không thay đổi) và lệnh được thực hiện thành công. Hệ thống của khách hàng sẽ nhận thông báo về kết quá thực hiện lệnh. Kết nối thẳng đến thị trường DMA được thực hiện như sau.

Requote hoặc chậm chễ từ bên cung cấp thanh khoản có thể trong mô hình này.

 • Khách hàng
 • Tính giá

  Tổng hợp giá

  Tính giá

  Lệnh

 • Cung cấp thanh khoản

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ tiện lợi cho khách hàng mà con an toàn cho công ty.

2. Spread cố định.

Công ty cung cấp spread cố định cho đa số các dụng cụ tài chính.

Spread cố định cho phép bảo vệ khách hàng khỏi biến động từng phút – đây là lợi thế cho khách hàng, bởi vì công ty lấy rủi ro này về phía mình. Công ty cho phép khách hàng giao dịch theo spread cố định, không cần phải gửi lệnh giao dịch nhỏ đến thị trường và chờ kết quả thực hiện lệnh đối với các lệnh với khối lượng nhỏ và trung bình, chúng tôi khớp lệnh của bạn rồi mới hedge lại tại bên cung cấp thanh khoản (mô hình kinh doanh này được cấp phép)

Đối với scalping thì khách hàng có thể đưa ra chiến lược rất chuẩn xác.

3. Chênh lệch và requote.

Các lệnh giao dịch với khối lượng giao dịch nhỏ và trung bình thì requotes (báo giá mới cho khách hàng) gần như không có, bởi vì không cần phải chờ sự trả lời từ nhà cung cấp thanh khoản – các lệnh như này được xử lý bởi công ty chúng tôi. Chỉ có trong lúc tin mạnh hoặc điều kiện internet kém thì mới có trường hợp requote, bởi vì giá đã thay đổi đáng kể so với giá tại phần mềm giao dịch khách hàng và tại công ty.

Khách hàng có thể đặt sự chênh lệch cho phép ngay trong phần mềm giao dịch. Nếu tỷ giá đã kịp thay đổi nhưng vẫn trong phạm vi cho phép thì lệnh sẽ được thực hiện và không bị requote.

Các lệnh giao dịch với khối lượng lớn (trên $10 triệu) có thể có requote vào trong thời điểm ra tin hoặc trong giai đoạn thị trường mỏng, bởi vì giá có thể thay đổi nhanh tại bên cung cấp thanh khoản.

4. Sử dụng lệnh thị trường, stop và limit. Giao dịch trên tin tức.

Lệnh thị trường với khối lượng trung bình sẽ được thực hiện ngày theo giá mà nhà đầu tư thấy trên màn hình. Lệnh với khối lượng trên $10 triệu sẽ được chuyển thẳng đến nhà cung cấp thanh khoản.

Lệnh limit được thực hiện theo giá đặt của khách hàng hoặc tốt hơn.

Lệnh stop được thực hiện theo giá đặt của khách hàng, nếu trong trường hợp gap thì lệnh sẽ được khớp ngay theo giá đầu tiên sau GAP.

Khách hàng có thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào, đến cả scalping hoặc giao dịch theo tin. Vào trong lúc ra tin hoặc sự kiện nào đấy thì có thể có sự biết động mạnh hoặc GAP, trong trường hợp này thì lệnh sẽ được thực hiện ngày theo giá đầu tiên sau GAP. Trong trường hợp này thì có thể có sự chậm trễ vì thị trường chờ tỷ giá đầu tiên sau GAP.

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác