fbMaržový obchod | Margin | Marže | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Maržový obchod: - Finanční páka

Standardní objem transakce při mezibankovní výměně činí miliony a miliardy dolarů. Účastníci mezibankovního trhu — to jsou banky a jejich klienti – nadnárodní společnosti, hedgeové fondy, soukromí osoby. Je zřejmě, že pro většinu soukromých investorů prahová hodnota transakce pro vstup do tohoto prostoru je velmi vysoká.

V současné době obchodování na trhu Forex je k dispozici i jednotlivým investorům díky výskytu dealingových a brokerských společností, které jsou prostředníky mezi tradery a trhem. V současné době stačí obchodníkům mít vklad s objemem 100 do 200$, jelikož maržový obchod, nebo, jinými slovy, obchodování s použitím finanční páky, umožňuje několikrát zvýšit své obchodní zdroje. Princip je docela jednoduchý: klient investuje malou částku, kterou bere broker jako zálohu pro poskytnutí finanční páky, pomocí které lze provádět transakce velkých objemů majic relativně malé množství finančních prostředků. V případě ztráty klient ztrátí jen vloženou částku. Takový princip obchodování na finančních trzích se nazývá maržový obchod nebo obchod s marží. V tomto případě marže je záloha, kterou broker dočasně odečte z vkladu klienta k otevření pozice s určitým objemem.

Každá maržová transakce probíhá ve dvou fázích: otevření a zavření pozice. Např. pokud obchodník očekává, že kurz eura vyroste vůči dolaru, kupuje jednotnou měnu, aby ji později prodal za vyšší cenu. V tomto případě nákup eura je otevření pozice, a prodej – zavření. Tato pozice se nazývá „dlouhá pozice na euru“. Pokud se očekává, že euro klesne, investor prodá jednotnou měnu za dolary (otevření pozice), aby pak ji koupil za lepši cenu (zavření pozice). Takovou pozici obvykle nazývají „krátká pozice na euru“ Je třeba poznamenat, že je možné při obchodování na trhu Forex dosáhnout zisku jak při růstu tak i při snížení kurzu.

Jak již bylo zmíněno výše, přístup k měnovému trhu není možné bez účasti zprostředkovatele zejména Forex brokera. Je spojujícím členem, který dodává aktuální ceny a vysílá obchodní příkazy klientů na mezibankovní trh. Díky brokerským společnostem soukromí investoři mají možnost obchodovat na Forexu bez přítomnosti přímo na obchodním prostoru. Stačí být připojeni k internetu a instalovat moderní obchodní platformu na počítač, tabletu nebo na jiná mobilní zařízení. Právě snadnost přístupu udělala obchodování na Forexu populární jako nikdy dříve.

Stojí za zmínku, že na světovém trhu je velmi vzácný případ, kdy se kurz jedné měny vůči jiné v rámci jednoho dne mění více než o 3-4%. Proto při správnému přístupu k obchodování a řízení rizik je velmi těžké ztratit všechny vložené finanční prostředky. Pokud kvůli silnému pohybu ceny se zjistilo, že ztráty klienta mohou překročit jeho vklad, pak může broker samostatně zavřít pozici se ztrátou.

Na závěr je třeba říci, že maržový obchod je velmi atraktivní pro investory, jelikož stačí pro vstup na trh mít vlastní finanční prostředky, které činí jen 1%-3% z objemu pozice. Takže, odpověď na otázku «Co je maržový obchod?» je velmi snadná: je to příležitost, která umožňuje s malým vkladem otevírat velké pozice a mít velké zisky. Ale nezapomeňte na rizika, která nesou v sobě frivolní přístup k obchodování. Pro kontrolu rizik lze vytvořit a bezpodmínečně dodržovat spolehlivý obchodní systém.