fbNetTradeX Advisors | IFCM Việt Nam

NetTradeX Advisors

Sàn giao có ngoài các chức năng giao dịch chính và chức năng làm việc với biểu đồ thì hỗ trợ thêm chức năng giao dịch tự động và giao diện trực quan với chức năng điều khiển vị trí và lệnh.

Quý khách có thể sử dụng riêng NetTradeX Advisors hoặc sử dụng đồng thời trên hai Terminal - chính và phụ.

NTX iPad - NTX iPhone (NTX iOS)

Sàn giao dịch hỗ trợ ngoài chức năng giao dịch bình thường với biểu đồ, có thêm các chức năng quan trọng như sau :

  • Giao dịch và phân tích tự động với các robot giao dịch (expert).
  • Giao diện visual (giao dịch trực quan) mở vị trí, đặt và chỉnh lệnh trên biểu đồ dụng cụ tài chính bằng chuột.

NetTradeX Advisors với NetTradeX Trade Terminal sử dụng chung một thông tin để xác nhận tài khoản - tên đăng nhập, mật mã và server. Khi vận hành sàn NetTradeX Advisors lần đầu, Bạn cần điền các thông số như sau vào: tên đăng nhập, mật khẩu và loại tài khoản giống như sàn NetTradeX chính:

  • Tên đăng nhập – số tài khoản NetTradeX
  • Mật khẩu – mật khẩu tài khoản NetTradeX
  • Type – loại tài khoản (Demo, Real)

NetTradeX Language (NTL+)

Là ngôn ngữ lập trình trong NetTradeX Advisors bổ súng cho Terminal chính trong việc thực hiện các thuật toán giao dịch tự động. Quý khách có thể thực hiện kinh doanh trong chế độ "manual", ví dụ, mở và đóng vị trí, đặt lệnh, sử dụng các biểu đồ tiêu chuẩn, cho thêm các Indicators và thiết bị để phân tích các xu hướng trên thị trường.

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác