fbSàn giao dịch là gì? | Phần mềm giao dịch | IFCM Việt Nam

Sàn giao dịch là gì?

Sàn giao dịch – là tập hợp các kỹ thuật và chương trình, đảm bảo cho người sử dụng (các nhà đầu tư) truy cập vào thông tin về tình hình thị trường tài chính, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, cũng như theo dõi các nghĩa vụ giữa khách hàng và công ty, cung cấp dịch vụ truy cập đến các thị trường tài chính.

Sàn giao dịch làm việc trên Internet và bao gồm 2 phần chính:


Thị trường ngân hàng liên ngành
Server của công ty
Terminal khách hàng
  1. 1Terminal khách hàng - một chương trình được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của nhà đầu tư;
  2. 2Server công ty, cung cấp giá (thông tin về giá của các công cụ tài chính) ở terminal khách hàng và thực hiện các hoạt động giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư, duy trì tài khoản của nhà đầu tư.

Sàn giao dịch cung cấp nhiều chức năng khác nhau, giao diện, các đặc tính kỹ thuật, chủ yếu trong số đó như sau:
  • Khả năng cài đặt terminal khách hàng: a) cài đặt trên máy tính cá nhân, b) sử dụng giao diện web (thông qua trình duyệt web); c) cài đặt trên các thiết bị di động, tiện ích;
  • Hiển thị biểu đồ nhận giá;
  • Thực hiện các phân tích kỹ thuật dữ liệu từ việc hỗ trợ của một tập hợp mở rộng các chỉ báo;
  • Giao diện dễ dàng và nhanh chóng đặt lệnh;
  • Khả năng giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc đồng thời cung cấp nhiều thanh khoản (ví dụ, trên sàn giao dịch ECN).
  • Chương trình giao dịch- khả năng thực hiện giao dịch tự động theo các chiến lược.
  • Các dịch vụ bổ sung - quản lý tài khoản, tin tức, tạo tín hiệu.

Kiểm tra kiến thức giao dịch của mình

12 câu hỏi đơn giản giúp bạn chọn loại tài khoản