Operace s historií barů

Práce s historií barů v NetTradeX Advisors se uskutečňuje pomocí okna History Database – databáze historie barů. Informace o všech barech je uložena ve formě dalších barů: čas baru, otevírací cena (Open), maximální cena (High), minimální cena (Low), uzavírací cena (Close) a objem (Volume). Tyto údaje se stahují ze serveru při obnovení kotací, zadání dat (která nejsou uloženy v lokální historii), použití testeru obchodních strategií nebo stažení pomocí okna History Database. Při zavření terminalu stáhnutá historie se automaticky uloží na pevném disku uživatele v souboru Documents \NetTradeX Advisors \bases\typ_účtu_a_název_společnosti \history, přitom pro každý symbol a timeframe se uloží přibližně 500 000 barů. Tímto se zajišt'uje snížení zdržení při práci terminálu během prohlédnutí historických dat a testování poradců.

History Database umožňuje:

 • Stáhnout historii barů dle vybraného symbolu a zadaného pásma dat
 • Uskutečňovat import historie barů z vnějšího souboru
 • Uskutečňovat export historie barů do vnějšího souboru
 • Zobrazovat ceny barů v tabulkové formě

Stáhnutá historie barů pomocí importu může být například používána pro technickou analýzu pomocí vestavěných indikátorů či testování poradců v testeru strategií (Advisor Tester). Export historických dat může být používán pro využití dat v matematických programech.

Pro spouštění History Database v hlavním menu klikněte na View a vyberte bod History Database . Okno History Database je uvedeno na následujícím obrázku.

History Database

Оkno History Database se skládá z následujících prvků :

 1. Rozevírací seznam pro volbu symbolu a timeframü pro export, import a prohlédnutí dat dle barů
 2. Tlačítko 'Download' pro stážení historie barů ze serveru
 3. Тabulka, ve které se zobrazují aktuální bary
 4. Tlačítko 'Export' pro export aktuálních barů do CSV souboru
 5. Tlačítko 'Import' pro import aktuálních barů ze CSV souboru
 6. Tlačítko 'Clear' pro odstranění historie barů
 7. Tlačítko 'Close' zavírá okno History Database

Prohlédnutí stáhnuté historie barů

Pro prohlédnutí historie barů stačí zvolit požadovaný symbol a timeframe v seznamu symbolů. V důsledku stávájící v terminalu data se zobrazí v tabulce v pravé části okna, stejně jako bude možná potřeba rozšířit rozsah stáhnutých dat. V podobné případě je třeba kliknout na tlačítko 'Download', zadat symbol, timeframe, časové pásmo a klepnout na tlačítko 'OK'. Poté se zobrazí zpráva 'Wait' a začne stažení dat ze serveru. Kdy stažení bude dokončeno, data se zobrazí v tabulce.

Export historie barů

Terminál umožňuje exportovat data stáhnutých barů do CSV souboru. Pro export barů musíte se ujistit, že vyžadovaná data jsou uvedeny v tabulce, pokud chcete použít tlačítko Download pro stáhnutí dat ze serveru. Při kliknutí na tlačíko 'Export' bude nabízeno zadat místo pro uložení souboru a jeho název. Musíte zadat tato data a klepnout na 'Uložit'.

Import historie barů

Import souborů se uskuteční kliknutím na tlačítko 'Import', načež musíte vybrat soubor ve formátu CSV a klepnout na tlačítko 'Оtevřít'. V důsledku data ze souboru budou zobrazeny v tabulce dat pro bary a na grafu toho znaku a timeframe, pro něž se uskuteční import.

Pro import kotace se zadávají do CSV souboru, ve kterém mělo by být zadán čas, otevírací cena, maximum, minimum, uzavírací cena a objem pro každý bar. Jako rozdělovač políček se používá ';'. Hodnoty objemu jsou nepovinné a nemusíte je zadat.

Používá se další formát CSV souboru:

Time;Open;High;Low;Close;Volume; 2014.01.16 07:17;1.36214;1.36219;1.36212;1.36213;16.0; 2014.01.16 07:18;1.36213;1.36214;1.36210;1.36212;10.0; 2014.01.16 07:19;1.36212;1.36214;1.36208;1.36214;11.0;