fbShrnutí technických analýz - 07-Apr-2021 07:04(CET) | IFCM Čeština
CS

Shrnutí technických analýz - 07-Apr-2021 07:04(CET)

Typ4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
EURUSD
Hlavní trend
Extrémy
Nahoru
Překoupenost
Neutral
Neutral
Dolů
Neutral
Nahoru
Neutral
GBPUSD
Hlavní trend
Extrémy
Neutral
Neutral
Nahoru
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
USDJPY
Hlavní trend
Extrémy
Dolů
Neutral
Nahoru
Neutral
Neutral
Neutral
Nahoru
Neutral
EURUSD
Hlavní trend
Extrémy
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Nahoru
Neutral
Nahoru
Neutral
XAUUSD
Hlavní trend
Extrémy
Nahoru
Neutral
Dolů
Neutral
Dolů
Neutral
Neutral
Neutral
Interaktivní tabulka
EURUSD
4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
Hlavní trend
Nahoru
Neutral
Dolů
Nahoru
Extrémy
Překoupenost
Neutral
Neutral
Neutral

GBPUSD
4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
Hlavní trend
Neutral
Nahoru
Neutral
Neutral
Extrémy
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

USDJPY
4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
Hlavní trend
Dolů
Nahoru
Neutral
Nahoru
Extrémy
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

EURUSD
4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
Hlavní trend
Neutral
Neutral
Nahoru
Nahoru
Extrémy
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

XAUUSD
4 hodiny DailyKaždotýdenníKaždoměsíční
Hlavní trend
Nahoru
Dolů
Dolů
Neutral
Extrémy
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral


Trading signals with a probability of 80% by Autochartist

  • Easy to use
  • Fully automatic
  • Wide range of analytics

Trade with a trusted and internationally recognized broker