fbTóm tắt kỹ thuật - 07-Apr-2021 07:04(CET) | IFCM Việt Nam
VI

Tóm tắt kỹ thuật - 07-Apr-2021 07:04(CET)

Loại4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
EURUSD
Xu hướng chính
Cực điểm
Lên
Quá mua
Trung lập
Trung lập
Xuống
Trung lập
Lên
Trung lập
GBPUSD
Xu hướng chính
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Lên
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập
USDJPY
Xu hướng chính
Cực điểm
Xuống
Trung lập
Lên
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Lên
Trung lập
EURUSD
Xu hướng chính
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Lên
Trung lập
Lên
Trung lập
XAUUSD
Xu hướng chính
Cực điểm
Lên
Trung lập
Xuống
Trung lập
Xuống
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Bảng thông tin
EURUSD
4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
Xu hướng chính
Lên
Trung lập
Xuống
Lên
Cực điểm
Quá mua
Trung lập
Trung lập
Trung lập

GBPUSD
4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
Xu hướng chính
Trung lập
Lên
Trung lập
Trung lập
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập

USDJPY
4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
Xu hướng chính
Xuống
Lên
Trung lập
Lên
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập

EURUSD
4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
Xu hướng chính
Trung lập
Trung lập
Lên
Lên
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập

XAUUSD
4 tiếngNgày1 tuần1 tháng
Xu hướng chính
Lên
Xuống
Xuống
Trung lập
Cực điểm
Trung lập
Trung lập
Trung lập
Trung lập


Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng

Giao dịch cùng niềm tin với Broker quốc tế