الگوهای فارکس | الگوهای فارکس PDF | الگو های فارکس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

کتاب هایی در ارتباط با الگوی های نمودار

الگوهای فارکس

ویژگی ها

دو کتاب زیر درگیرندۀ ویژگی های پایۀ "تمدید روند" و "الگوی های وارونۀ روند" هستند. این کتاب ها به شما کمک می کنند تا بتوانید هدف و شکل گیری الگوی های نمودار را متوجه شوید. ضمن اینکه راهی برای محاسبۀ قیمت را به شما معرفی می کنند که به نوبۀ خود گامی ابتدایی در معاملات محسوب می شود. شانس یادگیری ویژگی های کلیدی الگوهای نمودار را از دست ندهید و معاملات را ساده و راحت نمایید.
  • فایدۀ الگوهای نمودار چیست؟
  • الگوهای نمودار چقدر برای شما مفید هستند؟
  • مبانی ای که باید بدانید چه هستند؟
  • استفاده از آنها چگونه است؟
  • چگونه می توان بهترین روش برای محاسبۀ هدف قیمتی را بکار بست؟

الگوهای نمودار امتداد

الگوهای امتداد روند در دوره های زمانی کوتاه تر و در خلال توقف در روندهای بازار جاری شکل می گیرند و اساساً مشخص کنندۀ تمدید حرکت هستند. این الگوها مشخص می کنند که فعالیت حرکت نمایش داده شده در روند غالب یک مکث است و مشخص می کنند که شکست الگوی روند قیمت در همان جهت ادامه خواهد داشت. آنها به معامله گران کمک می کنند تا بتوانند بین فعالیت قیمت که بطور کامل وارونه شده است و آنهایی که متوقف شده اند، تفاوت قائل شود.

الگوهای نمودار وارونه

الگوهای وارونۀ روند، شاخص های اصلی انتهای روند و شروع یک حرکت جدید هستند. آنها پس از آنکه سطح قیمت در روند جاری به بالاترین حدش می رسد، شکل می گیرند. ویژگی اصلی الگوهای وارونۀ روند این است که آنها اطلاعات را هم روی تغییر ممکن در روند و هم مقدار احتمالی حرکت قیمت فراهم می کنند.

معاملۀ مجازی رایگان
مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back