fbسال جدید و کریسمس - تغییرات در زمانبندی معاملات | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

سال جدید و کریسمس - تغییرات در زمانبندی معاملات

20/12/2021
کریسمس و سال جدید
کریسمس و سال جدید
مشتریان گرامی،

به دلیل تعطیلات مربوط به کریسمس و سال جدید میلادی، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر در 24، 27، 28 و 31 دسامبر 2021 تغییر کرده است (CET):

ابزار24.12.202127.12.202128.12.202131.12.2021
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-L# و ...-R# و ...-CA# و GB100 بسته در 07:00بستهبستهبسته در 07:00
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-H# و HK50 بسته در 05:00بستهبستهبسته در 05:00
قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-A# و AU200 بسته در 02:00طبق برنامهطبق برنامهبسته در 02:00

برای سایر ابزارها نیز ممکن است معامله متوقف شود.

24 دسامبر 2021 - بسته شدن معاملات (و دفتر) در 07:00 CET.

31 دسامبر 2021 - بسته شدن معاملات (و دفتر) در 07:00 CET.